Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Subsidie zonnepanelen 2024

Laatste update: 01 Jul 2024 — Zonnepanelen zijn goedkoper en gaan langer mee dan ooit. Om deze reden zijn er in Nederland geen landelijke subsidies beschikbaar voor wie vandaag zonnepanelen legt. Toch kan je de kosten van je investering flink drukken met andere financiële voordelen in plaats van zonnepanelen subsidies. Om welke voordelen gaat het precies? En hoe zit het met de zonnepanelen premies in Vlaanderen? We zetten het allemaal op een rij in dit artikel.

 

Subsidies zonnepanelen 2024 (in Nederland)

Geen landelijke subsidies beschikbaar, wel voordelen:

 1. Salderingsregeling
 2. Btw-nultarief
 3. Energiebespaarlening
 4. SDE subsidie zonnepanelen
 5. SCE subsidie zonnepanelen
 6. Gemeentelijke subsidies

 

Premies zonnepanelen 2024 (in Vlaanderen)

 1. Mijn VerbouwLening voor zonnepanelen
 2. Verlaagd btw-tarief
 3. Retroactieve investeringspremie zonnepanelen
 4. Premie asbestverwijdering i.c.m. zonnepanelen

TIP: een erkende installateur informeert je graag over alle financiële voordelen en eventuele lokale zonnepanelen subsidies in jouw gemeente. Kom in contact met installateurs in je buurt!

 

 

Subsidies zonnepanelen 2024 (in Nederland)

subsidies zonnepanelen

Er zijn momenteel geen zonnepanelen subsidies beschikbaar in Nederland. Wel kom je in aanmerking voor enkele financiële voordelen. Op welke voordelen heb je recht wanneer je in 2024 zonnepanelen laat plaatsen? Een kort overzicht:

1. Salderingsregeling

Produceren je zonnepanelen overdag meer stroom dan je verbruikt? Dan lever je die elektriciteit terug aan het net. Dankzij de salderingsregeling kan je vandaag heel voordelig stroom terugleveren. De Nederlandse overheid wou die regeling vanaf 2025 afbouwen, maar dat plan gaat niet door. De Eerste Kamer heeft dat wetsvoorstel weggestemd.

BELANGRIJK: de salderingsregeling blijft voorlopig dus gewoon bestaan. Zo kan je ook in de toekomst erg voordelig stroom terugleveren aan het net met zonnepanelen. Uitstekend nieuws voor wie zo’n installatie heeft of er één wil laten plaatsen.

 

UPDATE juli 2024
Volledige afschaffing salderingsregeling vanaf 2027?

Er heerst momenteel onduidelijkheid over het voortbestaan van de salderingsregeling. Het nieuwe kabinet wil de salderingsregeling volledig schrappen vanaf 2027, zonder overgangsregeling. De afschaffing van de salderingsregeling moet echter eerst nog goedgekeurd worden door zowel de Tweede als de Eerste Kamer. We houden je in dit artikel verder op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen rond de salderingsregeling.

2. Btw-nultarief

Sinds 1 januari 2023 is de 21% btw op zonnepaneleninstallaties afgeschaft en betaal je zowel op de materiaal- als arbeidskosten voor zonnepanelen 0% btw. Je hoeft de btw dus niet meer zelf terug te vragen bij de Belastingdienst. Dat scheelt je behoorlijk wat tijd en moeite!

BELANGRIJK: het btw-nultarief geldt enkel wanneer je je zonnepanelen laat plaatsen door een erkende installateur. Vind een geschikte installateur in jouw regio.

 

3. Energiebespaarlening

Dankzij de Energiebespaarlening kan je bij het Nationaal Warmtefonds goedkoop geld lenen om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Je mag het geleende bedrag volledig gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen.

BELANGRIJK: het Nationaal Warmtefonds wil het voor iedereen mogelijk maken om hun woning te verduurzamen. Daarom kunnen eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte sinds 1 november 2022 nu ook op een verantwoorde manier geld lenen voor hun energiebesparende maatregelen.

 

Hoeveel kan ik lenen?

Met de Energiebespaarlening kan je als woningeigenaar 1.000 tot 27.000 euro lenen. Renoveer je je woning tot een (bijna) Nul op de Meter woning? Dan gaat het om maximaal 71.000 euro. De voordelige rentevoet blijft ongewijzigd tijdens de volledige looptijd van de lening (7 à 20 jaar).

BELANGRIJK: je mag 100% van het geleende bedrag gebruiken om te investeren in zonnepanelen. Zo wil het Nationaal Warmtefonds de verduurzaming van Nederlandse woningen stimuleren. • Wat zijn de voorwaarden?

  Je moet de eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning. Er is geen leeftijdsbeperking om deze lening aan te vragen. Daarnaast kan je de Energiebespaarlening enkel aanvragen als je je zonnepanelen laat plaatsen door een erkende installateur.

  TIP: via onze offerteservice kom je snel in contact met professionele zonnepanelen installateurs in jouw buurt. Vind hier de geschikte specialist. • Hoe de Energiebespaarlening aanvragen?
  Je vraagt deze voordelige lening aan voordat je zonnepanelen laat plaatsen. Dat kan via het online aanvraagformulier op de site van het Nationaal Warmtefonds. Je gekozen zonnepanelen-installateur bezorgt je alle documenten die je moet uploaden. Het Nationaal Warmtefonds gaat na of je aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en stuurt je dan een beoordeling.

 

BELANGRIJK: ook als VvE kan je de Enegiebespaarlening aanvragen

Wil je als Vereniging van Eigenaren (VvE) zonnepanelen plaatsen op bv. een appartementsgebouw? Ook dan kan je de Energiebespaarlening aanvragen, onder de volgende voorwaarden:

 • Het moet om minstens 2 wooneenheden gaan.
 • Het leningsbedrag bedraagt min. € 25.000 (met een maximum van € 33.000 per appartement).
 • De looptijd van de lening ligt tussen de 10 en 30 jaar. De rente van de lening blijft dezelfde gedurende de volledige looptijd.

TIP: ook als VvE heb je pas recht op de Energiebespaarlening wanneer je samenwerkt met een erkende installateur. Ontvang prijsvoorstellen op maat bij installateurs in je buurt via onze offertepagina.

 

4. SDE subsidie zonnepanelen

Er bestaan verschillende subsidies voor zonnepanelen voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Een goed voorbeeld is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze SDE subsidie ontvang je als bedrijf gedurende 15 jaar een vaste vergoeding per opgewekte kWh.

 

Hoeveel bedraagt de SDE++ subsidie?

De SDE subsidie is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je de subsidie ontvangt tijdens de exploitatieperiode van jouw project, ofwel de periode waarin je project meer kost dan deze oplevert. In het geval van zonnepanelen is dat zo’n 15 jaar.

De hoogte van de subsidiebedragen (in € per kWh) is afhankelijk van enkele factoren, waaronder het type en de grootte van je zonnepanelen installatie, de kostprijs, de hoeveelheid gereduceerde CO2 uitstoot,… • Wat zijn de voorwaarden?
  • Haalbaarheidsstudie: je moet als bedrijf een haalbaarheidsstudie aanleveren. Het gaat om een kaart of tekening waarop de PV-installatie getekend is.
  • Grootverbruikersaansluiting: enkel ondernemers met een grootverbruikersaansluiting komen in aanmerking voor deze subsidie. Het gaat om een aansluiting met een totale max. doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A.
  • Vergunningen: afhankelijk van je situatie heb je 1 of meerdere vergunningen nodig. Denk bv. aan een Omgevingsvergunning (bv. bij een veldopstelling), Watervergunning, …
  • Transportindicatie: voor zonnepanelen moet je bij je aanvraag ook een recente transportindicatie voegen. Daaraan ziet de RVO of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor je de SDE++ aanvraagt. Je kan zo’n indicatie aanvragen bij je netbeheerder.
  • Realisatietermijn: is de aanvraag voor je SDE subsidie voor zonnepanelen goedgekeurd? Dan moet je de installatie plaatsen binnen een bepaalde termijn. Een installatie kleiner dan 1 MWp moet binnen 1,5 jaar gerealiseerd zijn. Grotere installaties moeten binnen een periode van 3 jaar gerealiseerd zijn.
  • Piekvermogen: voor alle projecten geldt dat zij mogen aansluiten op het elektriciteitsnet op maximaal 50% van het piekvermogen van het systeem.


 • Hoe SDE subsidie aanvragen?

  Als bedrijf kan je je inschrijven om in aanmerking te komen voor de SDE subsidie zonnepanelen. De laatste openstellingsronde werd beëindigd op 5 oktober 2023. Wanneer de volgende openstellingsronde in 2024 zal zijn, is nog niet bekend. Er wordt ook in 2024 een budget van 8 miljard euro opzijgezet voor de SDE++ subsidie. • Wat is het basisbedrag, fasebedrag en correctiebedrag?
  • Basisbedrag: het basisbedrag is afhankelijk van de huidige prijs van zonnepanelen en is de max. compensatie die je kan krijgen voor het geïnvesteerde bedrag om hernieuwbare energie op te wekken.
  • Fasebedrag: het bedrag verschilt per fase. De openstellingsrondes van de SDE++ hebben namelijk 5 fases. Tijdens elke fase kan je alleen een subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald bedrag. Het basisbedrag ligt vast voor de gehele subsidielooptijd.
  • Correctiebedrag: dit bedrag is gebaseerd op de huidige stroomprijzen. Stijgen deze aanzienlijk? Dan worden de correctiebedragen ook bijgestuurd, want dan bespaar je in theorie meer op je energiefactuur. Daalt de stroomprijs? Dan daalt ook je SDE++ subsidie omdat je dan minder op je energierekening bespaart. In tegenstelling tot het fasebedrag, fluctueert het correctiebedrag mee met de actuele stroomprijzen.


 • Hoe wordt het subsidiebedrag precies berekend?
  De berekening van jouw premie gebeurt op basis van het fase- en correctiebedrag (de marktprijs van het product). Het SDE++ bedrag per kWh dat je daadwerkelijk ontvangt, is het verschil tussen beide bedragen. De subsidie voor je zonnepanelen installatie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar.

 

Bestaan er nog andere zakelijke subsidies voor zonnepanelen?

Ja! Naast de SDE subsidie voor zonnepanelen is er bv. ook nog de EIA (Energie-Investeringsaftrek) voor ondernemers, de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen), de KIA (Kleinschaligheidsaftrek), … Dankzij deze zakelijke zonnepanelen subsidies is het als ondernemer erg interessant om te investeren in zonnepanelen.

Advies op maat nodig? Een erkende installateur geeft je graag meer uitleg over de mogelijke zonnepanelen subsidies voor bedrijven. Ontvang advies van specialisten in jouw regio via onze offertedienst.

 

5. SCE subsidie zonnepanelen

In april 2021 is de postcoderegeling vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Het gaat om een subsidie voor lokale initiatieven rond groene energie, waaronder dus ook zonnepanelen-installaties. Alle leden van zo’n initiatief zijn 15 jaar lang vrijgesteld van energiebelasting.

 

Hoeveel bedraagt de SCE subsidie voor zonnepanelen?

In 2023 kon je een aanvraag voor de SCE indienen tussen 9 januari 2023 en 1 november 2023. Het budget voor de SCE in 2023 was € 150 miljoen. In 2024 kan je een aanvraag indienen tussen 1 maart en 1 november 2024.

Enkel zonnepanelen installaties met een piekvermogen tussen 15 kWp en 500 kWp komen in aanmerking voor de subsidie. We onderscheiden 2 categorieën o.b.v. het subsidiebedrag:

 • Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp kleinverbruikers-aansluiting: basisbedrag van € 0,124 per kWh
 • Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp grootverbruikers-aansluiting: basisbedrag van € 0,109 per kWh

Welk bedrag je uiteindelijk ontvangt, wordt berekend op basis van het correctiebedrag. Zakt deze onder de basisenergieprijs? Dan is de subsidie het verschil tussen basisbedrag en basisenergieprijs. • Hoe werkt de SCE subsidie?
  De SCE subsidie voor zonnepanelen richt zich op energiecoöperaties en VvE’s (Vereniging van Eigenaars). Deelnemers ontvangen gedurende de looptijd van 15 jaar een bedrag per geproduceerde kWh. De energiecoöperatie of VvE ontvangt de subsidie en verdeelt die op zijn beurt onder de leden. Die leden zijn particulieren, ondernemingen, stichtingen en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting die gevestigd zijn in het postcoderoosgebied rond de installatie.


 • Wat zijn de voorwaarden?
  • Wettelijke documenten: bij de aanvraag moet je een aantal wettelijke documenten kunnen voorleggen. Het gaat om een haalbaarheidsstudie, een kaart van de postcoderoos, …
  • Voor wie: enkel energiecoöperaties en VvE’s komen in aanmerking voor de SCE subsidie voor zonnepanelen.
  • Vergunningen: gaat het niet om een PV-installatie op een gebouw? Dan zijn waarschijnlijk 1 of meer vergunningen verplicht (net als bij de SDE subsidie voor zonnepanelen), bv. een Omgevingsvergunning.

  LET OP: de voorwaarden voor energiecoöperaties en VvE’s verschillen van elkaar. Wil je zeker zijn of je project aan de vereiste voorwaarden voldoet? Vraag dan gratis advies aan een zonnepanelen-installateur.

 

6. Gemeentelijke subsidies voor zonnepanelen

Verschillende gemeentes of provincies bieden lokale voordelen en subsidies voor zonnepanelen aan. Het gaat onder meer om:

 • Duurzaamheidslening: net als bij de Energiebespaarlening kan je dankzij deze lening via je gemeente goedkoop geld lenen voor zonnepanelen. Het gaat om een leenbedrag van € 2.500 tot € 25.000, met een looptijd van 10 of 15 jaar (afhankelijk van het bedrag dat je leent).
 • Stimuleringsregeling: met deze lening kan je het onderhoud, de renovatie of restauratie van je woning goedkoop financieren. In sommige gemeentes geldt deze regeling ook voor zonnepanelen.

BELANGRIJK: deze subsidies voor zonnepanelen verschillen van gemeente tot gemeente. Doe dus zeker navraag bij je gemeente voor je zonnepanelen laat plaatsen. Je kan je ook laten informeren over alle mogelijkheden door een erkende zonnepanelen installateur actief in je buurt.

 


 

Premies zonnepanelen 2024 (in Vlaanderen)

premie zonnepanelen

Woon je in Vlaanderen en wil je zonnepanelen plaatsen? Dan kom je in aanmerking voor de volgende premies voor zonnepanelen:

1. Mijn VerbouwLening voor zonnepanelen

Bepaalde doelgroepen kunnen de aanschaf van zonnepanelen financieren met de Mijn VerbouwLening van de Vlaamse overheid. Het gaat o.a. om particulieren uit de laagste en middelste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie, particuliere verhuurders, niet commerciële instellingen, coöperatieve vennootschappen, VME’s (verenigingen van mede-eigenaars) en particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking.

 

Hoeveel kan ik lenen?

Behoor je tot 1 van bovenstaande doelgroepen? Dan kan je een bedrag van € 1.250 – 60.000 lenen met een looptijd van maximaal 25 jaar. De maximale lening is wel beperkt tot de totale factuur voor de zonnepanelen, incl. btw.

Voor aanvragen vanaf 1 februari 2023 was de rentevoer 2,25%. Deze is sinds 24 februari 2024 gestegen naar 2,75%.

  • Voor wie: je moet behoren tot 1 van de prioritaire doelgroepen die de Vlaamse overheid heeft bepaald.
  • Woning: de woning moet 15 jaar oud zijn op datum van de aanvraag. Voor leningen voor zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, … volstaat het als de woning vóór 1 januari 2014 is aangesloten op het elektriciteitsnet of als er meer dan 5 jaar geleden een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is verleend. Het geldt ook voor woningen met een succesvol ingediende EPB-aangifte.
  • Uitvoerder van de werken: een erkende installateur van zonnepanelen moet je installatie plaatsen.


 • Hoe kan je de Mijn Verbouwlening aanvragen?
  Je kan de Mijn Verbouwlening op 2 manieren aanvragen: online of via het Energiehuis dat voor jouw gemeente de leningen toekent. Doe je je aanvraag online, dan komt je dossier op basis van je postcode bij het juiste Energiehuis terecht. De termijn voor de goedkeuring wisselt en is afhankelijk van het Energiehuis. Voor je aanvraag verzamel je documenten als de offertes, je laatst beschikbare aanslagbiljet, een attest van gezinssamenstelling, …

 

3. Verlaagd btw-tarief zonnepanelen

Is je woning ouder dan 10 jaar en gebruik je ze uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning? Dan betaal je het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21% op zowel de materiaal- als de arbeidskosten. Om aanspraak te maken op het verlaagde btw-tarief moet je je zonnepanelen laten plaatsen door een erkende installateur. Vind een installateur in je buurt via onze gratis offerteservice.

BELANGRIJK: sinds 1 april 2022 werd het verlaagd btw-tarief op zonnepanelen tijdelijk uitgebreid naar nieuwbouwwoningen en huizen die na afbraak heropgebouwd werden. Deze maatregel had een looptijd van 2 jaar en eindigde op 31 december 2023. Sinds 1 januari 2024 steeg het btw-tarief voor woningen jonger dan 10 jaar dus opnieuw naar 21%.

 

4. Retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen

Heb je zonnepanelen en werd je financieel getroffen door het wegvallen van de terugdraaiende teller? Dan kan je, op voorwaarde dat je tot op heden je investering nog onvoldoende kon terugverdienen, de retroactieve investeringspremie aanvragen.

 

Hoeveel bedraagt de RAI?

De premie garandeert een rendement van 5% op de gemiddelde investering. Deze wordt berekend o.b.v. een referentie-installatie en houdt rekening met het jaar van ingebruikname, het jaar dat de digitale meter geïnstalleerd wordt, het vermogen van de installatie en alle zonnepanelen premies die je al hebt gekregen. • Wat zijn de voorwaarden?

  Niet iedereen kan de RAI aanvragen. Zo moet je bv. al over een digitale meter beschikken. Een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

  • Voor wie: voor particulieren met een zonnepanelen installatie kleiner of gelijk aan 10 kVA en een digitale meter. Je had op 14 januari 2021 (datum van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof) de voordelen van de terugdraaiende teller.
  • Datum indienstname: tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020, ook van het AREI-keuringsverslag.
  • Uitvoerder van de werken: je zonnepanelen installatie is geplaatst door een erkende installateur.

  LET OP: beschik je wel nog over een klassieke meter? Dan wacht je gewoon af tot de uitrolplanning van de digitale meter in jouw gemeente is beland. De premieaanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter (ten laatste op 31 december 2025) ingediend worden. • Hoe de RAI aanvragen?
  De RAI vraag je online aan bij Fluvius. Daarvoor dien je een officiële factuur en/of een AREI-keuringsattest voor te leggen. Zonnepanelen eigenaars die nog over een klassieke meter beschikken, kunnen tot 6 maanden na de plaatsing van hun digitale meter een aanvraag indienen.

 

Bonus voor wie vervroegd een digitale meter plaatst

Wil je graag vervroegd en vrijwillig een digitale meter plaatsen? Neem dan contact op met Fluvius. Wie tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van € 100 bovenop het bedrag van de RAI.

 

5. Premie asbestverwijdering i.c.m. zonnepanelen

Wil je zonnepanelen plaatsen op een onverwarmd bijgebouw (bv. een loods)? Maar bevat de dakbekleding nog asbesthoudende materialen? Dan kan je een beroep doen op de premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor asbestverwijdering bedraagt zo’n € 12 per m² (excl. btw), indien je voldoet aan alle voorwaarden. Je kan tot maximaal 50% van het totale factuurbedrag van de asbestverwijdering en -afvoer terugkrijgen.

TIP: deze premie kan je combineren met de zonnepanelen premie van Fluvius voor niet-woongebouwen (max. € 1.500) en de call groene stroom. • Wat zijn de voorwaarden?

  Om het premiebedrag te kunnen ontvangen, moet je beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

  • Voor wie? De premie is geldig voor alle investeerders die asbestverwijdering en -afvoer willen doen van een dak op een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw. Daarnaast geldt het ook voor investeerders die deelnemen aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt.
  • Welke gebouwen? Het gaat over een onverwarmd, niet-woongebouw (bv. loodsen, stallen, bijgebouwen,…) dat beschikt over asbesthoudende dakbedekking. Dat dak moet gesaneerd of verwijderd worden. Vervolgens komen de zonnepanelen op het gesaneerde dak (minstens 10% van het dakoppervlak) of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
  • Datum asbestwerken? De offerte van de asbestverwijdering & -afvoer samen met de voorschotfactuur heeft een datum tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.
  • Datum plaatsing zonnepanelen? De zonnepanelen moeten ten laatste geplaatst worden op 30 september 2027. De aanmelding bij Fluvius ligt tussen 1 januari 2022 en 30 september 2027.

  BELANGRIJK: de uitvoer van de werken gebeurt door een professional: zowel de asbestverwijdering als het plaatsen van de zonnepanelen. Doe je dit niet, dan ontvang je geen premie. Kom in contact met een zonnepaneleninstallateur actief in je regio. • Hoe premie aanvragen?

  De premie vraag je online aan via de website van Fluvius. De aanvraag gebeurt in 2 stappen:

  • STAP 1: activeer de premie. Dat kan nog tot en met 31 december 2025. Voeg daarbij een ondertekende offerte of bestelbon en een voorschotfactuur (minstens 10%) van de asbestverwijdering en -afvoer (uit 2022 of later).
  • STAP 2: is de asbestverwijdering voltooid? En zijn de zonnepanelen geplaatst? Dan kan je je premieaanvraag vervolledigen. De deadline hiervoor is 31 december 2027.

 

LET OP: zonnepanelen premie apart aanvragen

Je ziet dat deze premie enkel maar slaat op het verwijderen van asbest. De eenmalige premie voor zonnepanelen geldt ook voor niet-woongebouwen. Die moet je nog apart aanvragen. Deze bedraagt in 2023 maximaal € 750 en wordt stopgezet vanaf 1 januari 2024. De datum van indienstname van je installatie moet na 01/01/2021 liggen en je moet beschikken over een digitale meter.

 

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 4 offertes, inclusief advies op maat.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs