Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Subsidie zonnepanelen 2023

Laatste update: 01 May 2023 — Zonnepanelen gaan langer mee dan ooit en ook de prijzen liggen lager dan vroeger. Bovendien kan je in Nederland de kosten van je investering flink drukken met verschillende subsidies voor zonnepanelen. Om welke zonnepanelen subsidies gaat het dan precies? En hoe zit het met de zonnepanelen premies in België? We zetten het allemaal op een rij in dit artikel!

 

Subsidies zonnepanelen 2023 (in Nederland)

 1. Salderingsregeling
 2. Teruggave btw
 3. Energiebespaarlening
 4. SDE subsidie zonnepanelen
 5. SCE subsidie zonnepanelen
 6. Lokale subsidies

 

Premies zonnepanelen 2023 (in België)

 1. Fluvius premie zonnepanelen
 2. Mijn VerbouwLening voor zonnepanelen
 3. Verlaagd btw-tarief
 4. Retroactieve investeringspremie zonnepanelen
 5. Premie asbestverwijdering i.c.m. zonnepanelen

Gratis advies op maat? Een erkende installateur informeert je graag over de mogelijke zonnepanelen subsidies waarop je recht hebt. Bovendien bezorgt hij je alle documenten voor een vlotte, correcte aanvraag. Contacteer vrijblijvend meerdere installateurs actief in je buurt!

 

 

Subsidies zonnepanelen 2023 (in Nederland)

subsidies zonnepanelen

Dankzij een zonnepanelen-installatie op maat betaal je veel minder energiekosten. Bovenop die lagere energierekening profiteer je ook nog van meerdere zonnepanelen subsidies in 2023. Maar op welke financiële voordelen heb je recht? Een kort overzicht van de subsidies voor zonnepanelen in Nederland:

 

1. Salderingsregeling

Produceren je zonnepanelen overdag meer stroom dan je verbruikt? Dan lever je die elektriciteit terug aan het net. Dankzij de salderingsregeling kan je heel voordelig stroom terugleveren. Je krijgt evenveel voor je teruggeleverde stroom als je betaalt voor je afgenomen stroom. Let op: de Nederlandse overheid gaat deze salderingsregeling afbouwen vanaf 2025. Een overzicht van de situatie voor en na 2025:

 • Salderen met zonnepanelen voor 2025: tot en met 31 december 2024 krijg je evenveel voor je teruggeleverde stroom als je betaalt voor de stroom die je van het net haalt. Verbruik je bv. 2.500 kWh aan stroom, maar produceren je panelen ook 2.500 kWh? Dan betaal je op het einde van de rit niks voor je elektriciteit. Het loont dus sterk om nu nog te investeren in zonnepanelen.
 • Salderen met zonnepanelen na 2025: in 2025 daalt het salderingspercentage ter compensatie meteen naar 64%, daarna volgt de afbouw hetzelfde stramien zoals vastgelegd in de oorspronkelijke regeling. Je kan in 2026 dus nog 64% teruggeleverde stroom salderen, in 2027 nog 55%, enz. Uiteindelijk stopt de salderingsregeling helemaal in 2031.

 

TIP: geniet nu nog maximaal van de salderingsregeling!

De komende jaren kan je nog veel profijt halen uit de salderingsregeling. Zo verdien je je investering in zonnepanelen veel sneller terug. Heb je nog vragen? Een erkende installateur informeert je graag over het salderen met je huidige of toekomstige zonnepanelen-installatie.

Gratis voorstellen aanvragen? Je kan vrijblijvend offertes voor zonnepanelen aanvragen bij meerdere installateurs actief in je buurt via onze offerteservice.

 


2. Btw-nultarief

Sinds 1 januari 2023 betaal je zowel op de materiaal- als arbeidskosten voor zonnepanelen 0% btw. Je hoeft de btw dus niet meer zelf terug te vragen bij de Belastingsdienst. Dat scheelt je behoorlijk wat tijd en moeite!

 

Heb je je zonnepanelen aangekocht in 2023 of later?

Dan hoef je helemaal niets te doen. De Nederlandse Overheid schafte de 21% btw op zonnepanelen-installaties af, dus je hoeft helemaal geen btw meer terug te vragen. Voor 2023 moest je zelf een aanvraag doen om de 21% btw die je betaalde terug te krijgen. Voor een gemiddeld gezin ging dat over een bedrag van 700 à 1.000 euro.

 

Heb je je zonnepanelen aangekocht voor 2023?

Kocht je je zonnepanelen aan voor 2023 maar deed je nog geen aanvraag voor je btw-teruggave? Dan kan je dat nog steeds doen volgens deze 3 stappen:

 1. Aanmelden als ondernemer: je moet hiervoor het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ van de Belastingdienst invullen. Geef ook je rekeningnummer door, ook al heeft de Belastingdienst dat al.
 2. Bevestiging van de Belastingdienst: na een aantal werkdagen ontvang je van de Belastingdienst de bevestiging dat je als ondernemer bent aangemeld. Je krijgt dan ook een gebruikersnaam en toegangscode om je aangifte te doen.
 3. Btw-aangifte indienen: je kan de aangifte enkel doen als je zonnepanelen geplaatst en volledig betaald zijn. Je moet die aangifte ook uiterlijk doen binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar.

BELANGRIJK: om de btw voor je zonnepanelen terug te krijgen, moet je natuurlijk samenwerken met een erkende installateur. Ontvang gratis voorstellen op maat bij meerdere installateurs actief in je buurt.

 


3. Energiebespaarlening

Dankzij de Energiebespaarlening kan je bij het Nationaal Warmtefonds goedkoop geld lenen om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Belangrijk: je mag het geleende bedrag volledig gebruiken voor de aanschaf van zonnepanelen.

BELANGRIJK: het Nationaal Warmtefonds wil het voor iedereen mogelijk maken om hun woning te verduurzamen. Daarom kunnen eigenaar-bewoners met beperkte leenruimte sinds 1 november 2022 nu ook op een verantwoorde manier geld lenen voor hun energiebesparende maatregelen.

 

Hoeveel kan ik lenen?

Met de Energiebespaarlening kan je als woningeigenaar 1.000 tot 25.000 euro lenen. Renoveer je je woning tot een (bijna) Nul op de Meter woning? Dan gaat het om maximaal 65.000 euro. De voordelige rentevoet blijft ongewijzigd tijdens de volledige looptijd van de lening (7 à 20 jaar).

BELANGRIJK: je mag 100% van het geleende bedrag gebruiken om te investeren in zonnepanelen. Zo wil het Nationaal Warmtefonds de verduurzaming van Nederlandse woningen stimuleren.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie: je moet de eigenaar en bewoner zijn van een bestaande woning. Verder is er geen leeftijdsbeperking om deze lening aan te vragen.
 • Uitvoerder van de werken: je kan de Energiebespaarlening enkel aanvragen als je je zonnepanelen laat plaatsen door een erkende installateur. Ontvang gratis en vrijblijvend voorstellen van erkende installateurs actief in je buurt via onze offerteservice.

 

Hoe vraag ik de Energiebespaarlening aan?

Je vraagt deze voordelige lening aan voordat je zonnepanelen laat plaatsen. Dat kan via het online aanvraagformulier op de site van het Nationaal Warmtefonds. Je gekozen zonnepanelen-installateur bezorgt je alle documenten die je moet uploaden. Het Nationaal Warmtefonds gaat na of je aanvraag voldoet aan alle voorwaarden en stuurt je dan een beoordeling.

TIP: een erkende zonnepanelen-installateur weet perfect welke documenten nodig zijn en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Ontvang gratis advies op maat bij een installateur actief in je buurt.

 

BELANGRIJK: ook als VvE kan je de Enegiebespaarlening aanvragen

Wil je als Vereniging van Eigenaren (VvE) zonnepanelen plaatsen op bv. een appartementsgebouw? Ook dan kan je de Energiebespaarlening aanvragen, onder de volgende voorwaarden:

 • Het moet om minstens 8 wooneenheden gaan.
 • Het leningsbedrag is min. € 25.000 en max. € 10.000.000 (met een maximum van € 25.000 per appartement).
 • De looptijd van de lening ligt tussen de 10 en 30 jaar. De rente van de lening blijft dezelfde gedurende de volledige looptijd.

TIP: ook als VvE heb je enkel recht op de Energiebespaarlening als je samenwerkt met een erkende installateur. Ontvang gratis voorstellen op maat bij installateurs actief in je buurt via onze offertepagina. Start je aanvraag hier.

 


4. SDE subsidie zonnepanelen

Er bestaan ook verschillende subsidies voor zonnepanelen voor bedrijven en (non-profit) instellingen. Een goed voorbeeld is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Met deze SDE subsidie ontvang je als bedrijf gedurende 15 jaar een vaste vergoeding per opgewekte kWh.

 

Hoe werkt het?

Als bedrijf kan je je inschrijven om in aanmerking te komen voor de SDE subsidie zonnepanelen. De eerstvolgende openstellingsronde is bekendgemaakt in de Beslisnota van 9 februari 2023. Die vindt plaats van 6 juni 2023 tot en met 6 juli 2023. Hiervoor wordt een budget van 8 miljard euro opzijgezet.

 

Hoeveel bedraagt de SDE++ subsidie?

De SDE subsidie is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je de subsidie ontvangt tijdens de exploitatieperiode van jouw project, ofwel de periode waarin je project meer kost dan deze oplevert. In het geval van zonnepanelen is dat zo’n 15 jaar.

De hoogte van de subsidiebedragen (in € per kWh) is afhankelijk van enkele factoren, waaronder het type en de grootte van je zonnepanelen installatie, de kostprijs, de hoeveelheid gereduceerde CO2 uitstoot,…

BELANGRIJK: wil je hier graag meer informatie over hoe de SDE++ premie nu precies berekend wordt? Neem dan contact op met een ervaren installateur. Hij verklaart het graag voor je.

  • Wat is het basisbedrag en fasebedrag?
  Elke categorie kent een specifiek basisbedrag. Het basisbedrag is afhankelijk van de huidige prijs van zonnepanelen en is de max. compensatie die je kan krijgen voor het geïnvesteerde bedrag om hernieuwbare energie op te wekken. Het bedrag verschilt per fase. De openstellingsrondes van de SDE++ hebben namelijk 4 fases. Tijdens elke fase kan je alleen een subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald bedrag. Het basisbedrag ligt vast voor de gehele subsidielooptijd.

 • Wat is het correctiebedrag?
  Het correctiebedrag is gebaseerd op de huidige stroomprijzen. Stijgen deze aanzienlijk? Dan worden de correctiebedragen ook bijgestuurd, want dan bespaar je in theorie meer op je energiefactuur. Daalt de stroomprijs? Dan daalt ook je SDE++ subsidie omdat je dan minder op je energierekening bespaart. In tegenstelling tot het fasebedrag, fluctueert het correctiebedrag mee met de actuele stroomprijzen.


 • Hoe wordt jouw subsidiebedrag nu berekend?
  Hoe wordt jouw premie nu precies berekend? Dat gebeurt op basis van het fase- en correctiebedrag. Het SDE++ bedrag per kWh dat je daadwerkelijk ontvangt, is het verschil tussen beide bedragen. De subsidie voor je zonnepanelen installatie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Haalbaarheidsstudie: je moet als bedrijf een haalbaarheidsstudie aanleveren. Het gaat om een kaart of tekening waarop de PV-installatie getekend is.
 • Grootverbruikersaansluiting: enkel ondernemers met een grootverbruikersaansluiting komen in aanmerking voor deze subsidie. Het gaat om een aansluiting met een totale max. doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A.
 • Vergunningen: afhankelijk van je situatie heb je 1 of meerdere vergunningen nodig. Denk bv. aan een Omgevingsvergunning (bv. bij een veldopstelling), Watervergunning, …
 • Realisatietermijn: is je SDE subsidie-aanvraag goedgekeurd? Dan heb je 2 à 4 jaar de tijd om de zonnepanelen-installatie te plaatsen, afhankelijk van de grootte van de subsidie-aanvraag.

LET OP: de aanvraagrondes voor de SDE subsidie voor zonnepanelen in 2023 zijn nog niet bekend gemaakt. De bovengenoemde voorwaarden zijn gebaseerd op de regeling van 2022. Wil je meer informatie over de SDE-subsidie?  Neem dan contact op met een erkende installateur voor gratis advies op maat. Zo blijf je op de hoogte van de subsidie in 2023. Ontvang gratis advies op maat!

 

Bestaan er nog andere zakelijke subsidies voor zonnepanelen?

Ja! Naast de SDE subsidie voor zonnepanelen is er bv. ook nog de EIA (Energie-Investeringsaftrek) voor ondernemers, de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen), de KIA (Kleinschaligheidsaftrek), … Dankzij deze zakelijke zonnepanelen subsidies is het als ondernemer erg interessant om te investeren in zonnepanelen.

Advies op maat nodig? Een erkende installateur geeft je als ondernemer graag meer uitleg over de mogelijke zonnepanelen subsidies voor bedrijven. Je kan gratis voorstellen aanvragen bij meerdere specialisten via onze offertedienst.

 


5. SCE subsidie zonnepanelen

In april 2021 is de postcoderegeling vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Het gaat om een subsidie voor lokale initiatieven rond groene energie, waaronder dus ook zonnepanelen-installaties. Alle leden van zo’n initiatief zijn 15 jaar lang vrijgesteld van energiebelasting.

 

Hoe werkt het?

De SCE subsidie voor zonnepanelen richt zich op energiecoöperaties en VvE’s (Vereniging van Eigenaars). Deelnemers ontvangen gedurende de looptijd van 15 jaar een bedrag per geproduceerde kWh. De energiecoöperatie of VvE ontvangt de subsidie en verdeelt die op zijn beurt onder de leden. Die leden zijn particulieren, ondernemingen, stichtingen en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting die gevestigd zijn in het postcoderoosgebied rond de installatie.

 

Hoeveel bedraagt de SCE subsidie voor zonnepanelen?

De SCE is geopend sinds 9 januari 2023. Je kan een aanvraag indienen tot 1 november 2023. Het budget voor de SCE in 2023 is € 150 miljoen. Enkel zonnepanelen installaties met een piekvermogen tussen 15 kWp en 500 kWp komen in aanmerking voor de subsidie. We onderscheiden 2 categorieën o.b.v. het subsidiebedrag:

 • Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp kleinverbruikers-aansluiting: basisbedrag van € 0,140 per kWh
 • Zon-PV ≥ 15 kWp en ≤ 500 kWp grootverbruikers-aansluiting: basisbedrag van € 0,131 per kWh

Welk bedrag je uiteindelijk ontvangt, wordt berekend op basis van het correctiebedrag. Zakt deze onder de basisenergieprijs? Dan is de subsidie het verschil tussen basisbedrag en basisenergieprijs.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Wettelijke documenten: bij de aanvraag moet je een aantal wettelijke documenten kunnen voorleggen. Het gaat om een haalbaarheidsstudie, een kaart van de postcoderoos, …
 • Voor wie: enkel energiecoöperaties en VvE’s komen in aanmerking voor de SCE subsidie voor zonnepanelen.
 • Vergunningen: gaat het niet om een PV-installatie op een gebouw? Dan zijn waarschijnlijk 1 of meer vergunningen verplicht (net als bij de SDE subsidie voor zonnepanelen), bv. een Omgevingsvergunning.

LET OP: de voorwaarden voor energiecoöperaties en VvE’s verschillen van elkaar. Ben je benieuwd of je project aan de vereiste voorwaarden voldoet? Vraag dan gratis advies aan een zonnepanelen-installateur.

 


6. Lokale subsidies voor zonnepanelen

Verschillende gemeentes of provincies bieden lokale voordelen en subsidies voor zonnepanelen aan. Het gaat onder meer om:

 • Duurzaamheidslening: net als bij de Energiebespaarlening kan je dankzij deze lening via je gemeente goedkoop geld lenen voor zonnepanelen. Het gaat om een leenbedrag van € 2.500 tot € 25.000, met een looptijd van 10 of 15 jaar (afhankelijk van het bedrag dat je leent).
 • Stimuleringsregeling: met deze lening kan je het onderhoud, de renovatie of restauratie van je woning goedkoop financieren. In sommige gemeentes geldt deze regeling ook voor zonnepanelen.

BELANGRIJK: deze subsidies voor zonnepanelen verschillen van gemeente tot gemeente. Doe dus zeker navraag bij je gemeente voor je zonnepanelen laat plaatsen. Je kan je ook laten informeren over alle mogelijkheden door een erkende zonnepanelen installateur actief in je buurt.

 

 

Premies zonnepanelen 2023 (in België)

premie zonnepanelen

Sinds 1 januari 2021 is het recht op het principe van de terugdraaiende teller gedurende 15 jaar afgeschaft voor zonnepanelen-eigenaars. Ook wie nu zonnepanelen plaatst, komt onmiddellijk terecht in het nieuwe tariefsysteem met de digitale meter. Ook met deze nieuwe regeling blijven zonnepanelen echter een erg rendabele investering. Bovendien kom je ook in aanmerking voor de volgende premies voor zonnepanelen:

 

1. Fluvius premie zonnepanelen (max. 40% van de investering)

Laat je nu zonnepanelen plaatsen? Dan krijg je van de netbeheerder Fluvius een eenmalige investeringspremie. Een overzicht van de bedragen en voorwaarden!

 

Hoeveel bedraagt de Fluvius zonnepanelen premie?

Deze zonnepanelen premie is begrensd tot max. 40% van de investeringskost (incl. btw). Het uiteindelijke bedrag hangt af van het vermogen van je installatie, met een maximum van 750 euro voor 2023. De premiebedragen zullen daarna elk jaar dalen en in 2025 kan je allicht geen premie meer krijgen. We zetten de bedragen kort op een rij in deze tabel:

Indienstname zonnepanelenZonnepanelen premie
(installatie tot max. 4 kWp)
Zonnepanelen premie
(van 4kWp tot 6 kWp)
2023150 euro/kWp75 euro/kWp
202475 euro/kWp37,5 euro/kWp
2025//

Een rekenvoorbeeld: je laat in 2023 een installatie van 12 zonnepanelen plaatsen met een vermogen van 300 Wp (wattpiek) per paneel. Samen zijn die goed voor een vermogen van 3,60 kWp (kilowattpiek). Je krijgt dus een zonnepanelen premie van 3 x € 150 (= € 450) voor de 1e 3 kWp en 0,6 x € 150 (= € 90) voor de overige 0,6 kWp. In totaal krijg je dus een premie van 540 euro.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Woning: de woning moet uiterlijk op 31-12-2013 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet of de omgevingsvergunning moet meer dan 5 jaar geleden zijn verleend.
 • Plaats van de zonnepanelen: de zonnepanelen moeten op het dak van een gebouw zijn geplaatst.
 • Uitvoerder van de werken: je kan de Fluvius zonnepanelen premie enkel krijgen als je samenwerkt met een gecertificeerde installateur. Je doet dus best een beroep op een erkende installateur van zonnepanelen. Ontvang gratis voorstellen van erkende installateurs actief in je buurt.

 

Hoe Fluvius zonnepanelen premie aanvragen?

Zijn je zonnepanelen geplaatst en gekeurd? Dan moet je je installatie binnen de 3 maanden aanmelden bij Fluvius. Vaak neemt je installateur die taak op zich. Na die aanmelding kan je je investeringspremie aanvragen op de site van Fluvius. Je hebt daarvoor onder meer een kopie van de facturen en het RESCERT-nummer van je installateur nodig.

TIP: een erkende installateur bezorgt je alle nodige documenten voor een vlotte en correcte aanvraag van je Fluvius zonnepanelen premie. Contacteer gratis meerdere erkende installateurs actief in je buurt.

 


2. Mijn VerbouwLening voor zonnepanelen

Bepaalde doelgroepen kunnen de aanschaf van zonnepanelen financieren met de Mijn VerbouwLening van de Vlaamse overheid. Het gaat o.a. om particulieren uit de laagste en middelste inkomenscategorie van de Mijn VerbouwPremie, particuliere verhuurders, niet commerciële instellingen, coöperatieve vennootschappen, VME’s (verenigingen van mede-eigenaars) en particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking.

 

Hoeveel kan ik lenen?

Behoor je tot 1 van bovenstaande doelgroepen? Dan kan je een bedrag van € 1.250 – 60.000 lenen met een looptijd van 25 jaar. De maximale lening is wel beperkt tot de totale factuur voor de zonnepanelen, incl. btw.

Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Als de wettelijke rente op jaarbasis hoger is dan 3%, stijgt de intrest voor Mijn VerbouwLeningen boven 0%.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Voor wie: je moet behoren tot 1 van de prioritaire doelgroepen die de Vlaamse overheid heeft bepaald.
 • Woning: de woning moet 15 jaar oud zijn op datum van de aanvraag. Voor leningen voor zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen, … volstaat het als de woning vóór 1 januari 2014 is aangesloten op het elektriciteitsnet of als er meer dan 5 jaar geleden een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is verleend. Het geldt ook voor woningen met een succesvol ingediende EPB-aangifte.
 • Uitvoerder van de werken: een erkende installateur van zonnepanelen moet je installatie plaatsen.

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwLening aan?

Je moet contact opnemen met het Energiehuis dat voor jouw gemeente de leningen toekent. De termijn voor de goedkeuring wisselt en is afhankelijk van het Energiehuis. Voor je aanvraag verzamel je documenten als de offertes, je laatst beschikbare aanslagbiljet, een attest van gezinssamenstelling, … Voor een complete lijst vraag je best advies aan een erkende installateur.

TIP: om een lening te kunnen krijgen moet je de zonnepanelen laten plaatsen door een erkende installateur. Die geeft je advies op maat (aantal zonnepanelen, vereiste vermogen, …) en zorgt voor een correcte plaatsing met het oog op een optimaal rendement. Ontvang vrijblijvend offertes van installateurs actief in je buurt via de offertepagina.

 


3. Verlaagd btw-tarief zonnepanelen (6% i.p.v. 21%)

Is je woning ouder dan 10 jaar en gebruik je ze uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning? Dan kom je voor de plaatsing van zonnepanelen in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief van 6% in plaats van 21%. En dat zowel voor de materiaal- als de arbeidskosten. Dat betekent een flink prijsverschil op je eindfactuur!

BELANGRIJK: sinds 1 april 2022 werd het verlaagd btw-tarief op zonnepanelen tijdelijk uitgebreid naar nieuwbouwwoningen en huizen die na afbraak heropgebouwd werden. Deze maatregel heeft een looptijd van 2 jaar en eindigt op 31 december 2023.

 

Hoe kan ik genieten van het verlaagd btw-tarief?

Om aanspraak te kunnen maken op het verlaagde btw-tarief moet je een erkende installateur inschakelen. Zo’n vakman adviseert je over de beste oplossing voor jouw situatie en zorgt voor een correcte plaatsing met een optimaal rendement als resultaat.

Op zoek naar een erkend zonnepanelen installateur? Vraag dan zeker voorstellen aan bij verschillende vakmannen actief in je buurt via onze offerteservice. Zo kan je makkelijk prijzen, adviezen, uitvoeringstermijnen, … vergelijken. Start je aanvraag via het offerteformulier.

 


4. Retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen

Heb je zonnepanelen en werd je financieel getroffen door het wegvallen van de terugdraaiende teller? Dan kan je, op voorwaarde dat je tot op heden je investering nog onvoldoende kon terugverdienen, de retroactieve investeringspremie aanvragen.

 

Hoeveel bedraagt de RAI?

De premie garandeert een rendement van 5% op de gemiddelde investering. Deze wordt berekend o.b.v. een referentie-installatie en houdt rekening met het jaar van ingebruikname, het jaar dat de digitale meter geïnstalleerd wordt, het vermogen van de installatie en alle zonnepanelen premies die je al hebt gekregen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Niet iedereen kan de RAI aanvragen. Zo moet je bv. al over een digitale meter beschikken. Een overzicht van de belangrijkste voorwaarden:

 • Voor wie: voor particulieren met een zonnepanelen installatie kleiner of gelijk aan 10 kVA en een digitale meter. Je had op 14 januari 2021 (datum van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof) de voordelen van de terugdraaiende teller.
 • Datum indienstname: tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020, ook van het AREI-keuringsverslag.
 • Uitvoerder van de werken: je zonnepanelen installatie is geplaatst door een erkende installateur.

LET OP: beschik je wel nog over een klassieke meter? Dan wacht je gewoon af tot de uitrolplanning van de digitale meter in jouw gemeente is beland. De premieaanvraag moet uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter (ten laatste op 31 december 2025) ingediend worden.

 

Hoe de RAI aanvragen?

De RAI vraag je online aan bij Fluvius. Daarvoor dien je een officiële factuur en/of een AREI-keuringsattest voor te leggen. Zonnepanelen eigenaars die nog over een klassieke meter beschikken, kunnen tot 6 maanden na de plaatsing van hun digitale meter een aanvraag indienen.

 

Bonus voor wie vervroegd een digitale meter plaatst

Wil je graag vervroegd en vrijwillig een digitale meter plaatsen? Neem dan contact op met Fluvius. Wie tussen 19 juli 2021 en 31 december 2023 zelf een digitale meter aanvraagt, heeft recht op een bonus van € 100 bovenop het bedrag van de RAI.

 

 


5. Premie asbestverwijdering i.c.m. zonnepanelen

Wil je zonnepanelen plaatsen op een onverwarmd bijgebouw (bv. een loods)? Maar bevat de dakbekleding nog asbesthoudende materialen? Dan kan je een beroep doen op de premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie voor asbestverwijdering bedraagt zo’n € 12 per m² (excl. btw), indien je voldoet aan alle voorwaarden. Je kan tot maximaal 50% van het totale factuurbedrag van de asbestverwijdering en -afvoer terugkrijgen.

TIP: deze premie kan je combineren met de zonnepanelen premie van Fluvius voor niet-woongebouwen (max. € 1.500) en de call groene stroom.

 

Voorwaarden premie

Om het premiebedrag te kunnen ontvangen, moet je beantwoorden aan de volgende voorwaarden:

 • Voor wie? De premie is geldig voor alle investeerders die asbestverwijdering en -afvoer willen doen van een dak op een niet-verwarmd, niet-residentieel gebouw. Daarnaast geldt het ook voor investeerders die deelnemen aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt.
 • Welke gebouwen? Het gaat over een onverwarmd, niet-woongebouw (bv. loodsen, stallen, bijgebouwen,…) dat beschikt over asbesthoudende dakbedekking. Dat dak moet gesaneerd of verwijderd worden. Vervolgens komen de zonnepanelen op het gesaneerde dak (minstens 10% van het dakoppervlak) of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
 • Datum asbestwerken? De offerte van de asbestverwijdering & -afvoer samen met de voorschotfactuur heeft een datum tussen 1 januari 2022 en 31 december 2023.
 • Datum plaatsing zonnepanelen? De zonnepanelen moeten ten laatste geplaatst worden op 31 december 2025. De aanmelding bij Fluvius ligt tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025.

BELANGRIJK: de uitvoer van de werken gebeurt door een professional: zowel de asbestverwijdering als het plaatsen van de zonnepanelen. Doe je dit niet, dan ontvang je geen premie. Kom in contact met een zonnepaneleninstallateur actief in je regio.

 

Hoe premie aanvragen?

De premie vraag je online aan via de website van Fluvius. De aanvraag gebeurt in 2 stappen:

 • STAP 1: activeer de premie. Dat kan nog tot en met 31 maart 2024. Voeg daarbij een ondertekende offerte of bestelbon en een voorschotfactuur (minstens 10%) van de asbestverwijdering en -afvoer (uit 2022 of 2023).
 • STAP 2: is de asbestverwijdering voltooid? En zijn de zonnepanelen geplaatst? Dan kan je je premieaanvraag vervolledigen. De deadline hiervoor is 31 maart 2026.

LET OP: bij je aanvraag moet je de juiste documenten voegen, zoals de offertes, het attest asbestverwijdering, de voorschotfactuur/-facturen,… een vakman helpt je graag verder in je aanvraag. Kom in contact met een professional via het aanvraagformulier.

 

LET OP: zonnepanelen premie apart aanvragen

Je ziet dat deze premie enkel maar slaat op het verwijderen van asbest. De eenmalige premie voor zonnepanelen geldt ook voor niet-woongebouwen. Die moet je nog apart aanvragen. Deze bedraagt in 2023 maximaal € 750. De datum van indienstname ligt na 01/01/2021 en je moet beschikken over een digitale meter.

 

 

Heb je nog geen zonnepanelen?
Bereken eenvoudig hoeveel je kan besparen.

Met zonnepanelen kies je niet alleen voor een duurzame oplossing, je bespaart ook op je energiekosten. Wat zonnepanelen precies opleveren is per situatie verschillend. Onder meer je energieverbruik en de ligging van je dak bepalen de besparing. Ben je benieuwd naar de opbrengst van zonnepanelen voor jouw situatie? Doe de gratis opbrengstscan.

Wil je meteen in contact komen met 3 erkende installateurs actief in je buurt voor een zonnepanelen offerte op maat, vraag dan direct offertes aan via onderstaand formulier.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 3 offertes, inclusief advies op maat.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs