Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Subsidie zonnepanelen zakelijk 2024

Laatste update: 06 Nov 2023 – Wil je als ondernemer zonnepanelen plaatsen? Dan ben je vast benieuwd naar de mogelijke financiële voordelen om de kosten te drukken. Verschillende zakelijke subsidies voor zonnepanelen maken deze milieuvriendelijke investering namelijk nog een stuk aantrekkelijker. Lees hier welke subsidies er in 2024 zijn om zonnepanelen zakelijk aan te schaffen in Nederland en België.

 

Zakelijke subsidies zonnepanelen 2024 (Nederland)

 1. SDE++ subsidie
 2. Investeringsaftrek
 3. ISDE voor zakelijke gebruikers
 4. Salderingsregeling

 

Zakelijke premies zonnepanelen 2024 (België)

 1. Call groene stroom
 2. Andere fiscale voordelen

 

Gratis advies op maat? Een erkende installateur informeert je graag over de mogelijke zakelijke subsidies waarop je recht hebt. Daarnaast bezorgt hij je ook alle documenten voor een vlotte, correcte aanvraag. Contacteer gratis en vrijblijvend meerdere erkende installateurs actief in je buurt.

 

 

Zakelijke subsidies zonnepanelen 2024 (Nederland)

Subsidie zonnepanelen zakelijk

Wil je als Nederlandse ondernemer graag investeren in duurzame, groene energie? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze zakelijke zonnepanelen subsidies. Een overzicht:

1. SDE ++ subsidie (grootverbruikers)

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE ++) is een premie waarmee de regering de overstap naar duurzame energieproductie wil stimuleren.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Hoeveel de subsidie precies bedraagt, hangt samen met de gekozen technologie en de hoeveelheid CO2 die je bespaart. Krijg je de SDE++-subsidie voor zonnepanelen toegekend? Dan kan je 15 jaar genieten van een vast subsidiebedrag per opgewekte kWh. In 2023 stelt het kabinet 8 miljard euro beschikbaar.

 

Hoeveel bedraagt de SDE++ subsidie voor zonnepanelen?

De subsidiebedragen voor zonne-energie zijn bekend. Die worden bepaald aan de hand van een complexe berekening van fase- en correctiebedragen. Het subsidiebedrag (in € per kWh) hangt ook samen met het soort zonnepanelen installatie en het totale vermogen. Een overzicht:

Categorie Basisbedrag (€) per kWhFase 1Fase 2Fase 3Fase 4Fase 5
Zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWP;
aansluiting > 3*80 A; gebouwgebonden
0,09160,09160,09160,09160,09160,0916
Zon-pv ≥ 1 MWP; gebouwgebonden0,08040,08040,08040,08040,08040,0804
Zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWP;
aansluiting > 3*80 A; drijvend op water
0,09160,09160,09160,09160,09160,0916
Zon-pv ≥ 1 MWP; drijvend op water0,08110,08110,08110,08110,08110,0811
Zon-pv ≥ 15 kWp en < 1 MWP;
aansluiting > 3*80 A; op land
0,09160,09160,09160,09160,09160,0916
Zon-pv ≥ 1 MWP en < 20 MWP;
op land
0,07010,07010,07010,07010,07010,0701
Zon-pv ≥ 20 MWP; op land0,06670,06670,06670,06670,06670,0667
Zon-pv ≥ 1 MWP en < 20 MWP; zonvolgend op land0,06330,06330,06330,06330,06330,0633
Zon-pv ≥ 20 MWP; zonvolgend op land0,06020,06020,06020,06020,06020,0602
Zon-pv ≥ 1 MWP; zonvolgend op water0,07340,07340,07340,07340,07340,0734
Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW0,11700,08730,10770,11700,11700,1170
Zonthermie ≥ 1 MW0,09860,08190,09860,09860,09860,0986
Daglichtkas0,09070,05300,07090,08290,09070,0907
Zon-pvt systeem0,05300,05300,05300,05300,05300,0530

BELANGRIJK: wens je graag meer informatie over hoe de SDE++ subsidie precies werkt? Neem dan contact op met een ervaren installateur. Hij adviseert je graag verder.

  • Wat is het basisbedrag en fasebedrag?
  Elke categorie kent een specifiek basisbedrag. Het basisbedrag is afhankelijk van de huidige prijs van zonnepanelen en is de max. compensatie die je kan krijgen voor het geïnvesteerde bedrag om hernieuwbare energie op te wekken. Het bedrag verschilt per fase. De openstellingsrondes van de SDE++ hebben namelijk 5 fases. Tijdens elke fase kan je alleen een subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald bedrag. Het basisbedrag ligt vast voor de gehele subsidielooptijd.

 • Wat is het correctiebedrag?
  Het correctiebedrag is gebaseerd op de huidige stroomprijzen. Stijgen deze aanzienlijk? Dan worden de correctiebedragen ook bijgestuurd, want dan bespaar je in theorie meer op je energiefactuur. Daalt de stroomprijs? Dan daalt ook je SDE++ subsidie omdat je dan minder op je energierekening bespaart. In tegenstelling tot het fasebedrag, fluctueert het correctiebedrag mee met de actuele stroomprijzen.


 • Hoe wordt jouw subsidiebedrag nu berekend?
  Hoe wordt jouw premie nu precies berekend? Dat gebeurt op basis van het fase- en correctiebedrag. Het SDE++ bedrag per kWh dat je daadwerkelijk ontvangt, is het verschil tussen beide bedragen. De subsidie voor je zonnepanelen installatie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een grootverbruikersaansluiting. Dat wil zeggen dat je aansluiting een totale max. doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A heeft. Het minimale piekvermogen van je zonnepanelen-installatie moet ook minstens 15 kWp zijn. Bovendien mag je aansluiten op het elektriciteitsnet op maximaal 50% van het piekvermogen van het systeem.
 • Enkel de eigenaar van de onderneming mag investeren of er moet een verklaring van toestemming voorgelegd kunnen worden.
 • Heeft de installatie een vermogen van meer dan 1MWp? Dan moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Het gaat dan om een kaart of tekening waarop de PV-installatie getekend is.
 • Afhankelijk van je situatie heb je 1 of meerdere vergunningen nodig. Denk bv. aan een Omgevingsvergunning (bv. bij veldopstelling), Watervergunning, …
 • Voor zonnepanelen moet je bij je aanvraag ook een recente transportindicatie voegen. Daaraan ziet de RVO of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor je de SDE++ aanvraagt. Je kan zo’n indicatie aanvragen bij je netbeheerder.
 • Is de aanvraag voor je SDE subsidie voor zonnepanelen goedgekeurd? Dan moet je de installatie plaatsen binnen een bepaalde termijn. Een installatie kleiner dan 1 MWp moet binnen 1,5 jaar gerealiseerd zijn. Grotere installaties moeten binnen een periode van 3 jaar gerealiseerd zijn.

BELANGRIJK: om de SDE++ subsidie toegekend te krijgen, moet je samenwerken met een erkende installateur. Ontvang gratis voorstellen op maat bij meerdere installateurs actief in je buurt.

 

Hoe kan ik de SDE++ aanvragen?

De SDE++ wordt gefaseerd toegekend. Eerst is het de beurt aan ‘goedkopere’ technieken die minder subsidie nodig hebben om rendabel te zijn. Het aanvragen van de SDE++ gebeurt in aanvraagrondes:

FaseSubsidie-intensiteitOpenstelling
Fase 1€ 90/ton CO₂5 september 9u t/m 11 september 17u
Fase 2€ 180/ton CO₂11 september 17u t/m 18 september 17u
Fase 3€ 240/ton CO₂18 september 17u t/m 25 september 17u
Fase 4€ 300/ton CO₂25 september 17u t/m 2 oktober 17u
Fase 5€ 400/ton CO₂2 oktober 17u t/m 5 oktober 17u

 

Aanvraagronde SDE++ uitgesteld tot september 2023.

Eind april besliste minister Jetten van Klimaat en Energie om de eerste openstellingsronde voor de SDE++ in 2023 uit te stellen tot september. Dit omdat er nog geen duidelijkheid was over de reservering van budget voor minder rendabele technieken. De aanvraagronde zal nu open zijn van 5 september 2023 tot en met 5 oktober 2023.

 


2. Investeringsaftrek

Wil je als ondernemer investeren in energiezuinige technieken en groene energie? Dan kan je genieten van een financieel voordeel met verschillende soorten investeringsaftrek.

 

Soorten investeringsaftrek

 • Energie-investeringsaftrek (EIA): de aftrek van de EIA bedraagt momenteel 45,5% van de investeringskosten. Dit komt nogmaals bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het gevolg? Je betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA): de percentages van de MIA stegen naar 27%, 36% of 45%. Het percentage is afhankelijk van het investeringsbedrag, de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
 • Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL): deze regeling wordt vaak gecombineerd met de MIA. Deze is beperkt tot 75% van het investeringsbedrag. Door sneller af te schrijven verminder je de fiscale winst en betaal je gedurende dat jaar minder belasting.
 • Kleinschaligheidsaftrek (KIA): met de KIA kan je tot maximaal 28% van het investeringsbedrag aftrekken van jouw winst. De hoogte van de uiteindelijke aftrek is afhankelijk van andere investeringen die je hebt gedaan in datzelfde jaar.

 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de investeringsaftrek zijn de volgende:

 • Je betaalt als Nederlandse ondernemer inkomens- of vennootschapsbelasting.
 • Het aangekochte bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen in de Energie- of Milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel heeft een minimale aanschafprijs. Hoeveel die bedraagt, hangt af van van het soort investeringsaftrek. In de meeste gevallen is dat € 2.500 per bedrijfsmiddel.

TIP: wil je zo lang mogelijk van je PV-installatie kunnen genieten? Vertrouw dan op een ervaren installateur. Kom in contact met verschillende installateurs actief in jouw regio via het contactformulier.

 

Hoe deze voordelen aanvragen?

Je investering moet je eerst melden via het online loket van de RVO. Dit moet gebeuren binnen de 3 maanden nadat je de installatie of het bedrijfsmiddel hebt aangekocht. Daarna kan je de gewenste investeringsaftrek toepassen in jouw belastingaangifte.

 

Niet alle fiscale voordelen zijn onderling combineerbaar!

Je kan natuurlijk niet al deze fiscale voordelen opstapelen. Zo kan je voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen EIA aftrekken als je de MIA en VAMIL wil gebruiken. Je doet er dus goed aan om voorafgaand met je installateur te bespreken wat de beste keuze is voor jouw bedrijf. Start hier je aanvraag voor gratis advies op maat.

 

 


3. ISDE voor zakelijke gebruikers (kleinverbruikers)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing is er niet alleen voor particulieren, ook zakelijke gebruikers kunnen hier gebruik van maken. Wil je als ondernemer investeren in zonnepanelen? Dan kan je nog tot en met 31 december 2023 deze premie aanvragen. In totaal is er zo’n € 30 miljoen budget voorzien.

 

Hoeveel bedraagt de ISDE-subsidie?

Als rechtspersoon kan je met de ISDE-subsidie je bedrijfsgebouw verduurzamen met een kleinschalige zonnepanelen installatie. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt momenteel € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een kleinverbruikersaansluiting. Dat wil zeggen dat je aansluiting een totale max. doorlaatwaarde van minder dan 3 x 80 A heeft.
 • Het netto eigen verbruik is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
 • Je installatie moet voldoen aan enkele voorafbepaalde technische vereisten.
 • Het gaat om een zonnepanelen installatie met een vermogen tussen de 15 en 100 kWp.

LET OP: om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie moet de installatie geplaatst worden door een professioneel zonnepanelen installateur.

 

Hoe ISDE aanvragen?

Je doet de subsidieaanvraag voordat je de overeenkomst sluit met de leverancier. De aanvraag gebeurt online via het e-loket van de RVO. Pas na de goedkeuring kan je de installatie laten plaatsen. Dit moet binnen de 12 maanden na de positieve beslissing over de subisidieaanvraag gebeuren.

 


4. Salderingsregeling

Produceer je meer zonnestroom dan je zelf verbruikt? Dan wordt de overige elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling zorgt ervoor dat je dan evenveel krijgt voor teruggeleverde stroom als je betaalt voor de stroom die je afneemt van het net.

 

Wat met de salderingsregeling voor en na 2025?

Tot en met 31/12/2024 kan je nog 100% van je teruggeleverde stroom ‘salderen’. Maar, met ingang van 2025 wil de overheid deze fiscale regeling gradueel afbouwen met jaarlijks zo’n 9%.

 • Salderingsregeling voor 2025: de salderingsregeling maakt het erg gunstig om stroom terug te leveren, want je mag die gewoon wegstrepen tegen de stroom die je afneemt van het net. Let wel dat hier een maximum aan zit: lever je jaarlijks meer stroom dan je afneemt? Dan is de vergoeding lager.
 • Salderingsregeling na 2025: in 2025 verlaagt het te salderen bedrag meteen naar 64%, daarna volgen opnieuw de vooropgestelde percentages zoals oorspronkelijk vastgelegd. Tegen 2031 kan je niet meer salderen. Dit geldt voor iedereen, ook voor bedrijven die nog voor 2025 zonnepanelen hebben geplaatst.

 

Zonnepanelen = interessante investering voor bedrijven!

Is het nog de moeite om te investeren in zonnepanelen? Jazeker. Zonnepanelen zijn de energieleveranciers van de toekomst, ook voor bedrijven. De kwaliteit van zonnepanelen blijft stijgen door nieuwe technologieën en ze gaan ook steeds langer mee. Bovendien kan je dankzij zakelijke zonnepanelen subsidies flink besparen op je investering als bedrijf.

Op zoek naar erkende installateurs? Kom in contact met meerdere professionals actief in jouw regio via ons contactformulier.

 


 

Zakelijke premies zonnepanelen 2024 (België)

zonnepanelen zakelijk subsidie

Ondernemingen in België kunnen ook genieten van zakelijke zonnepanelen subsidies. Welke dat precies zijn, overlopen we uitgebreid hieronder.

1. Call groene stroom

Investeer je in een installatie met een vermogensklasse groter dan 25 kW? Dan kan je een financieringsaanvraag indienen bij de ‘call groene stroom’. Dit is een oproep voor alle ondernemers die financiële steun voor grote zonnepanelen installaties of windturbines willen genieten.

 

Hoeveel bedraagt de steun?

In 2023 is onder voorbehoud een budget van 9 miljoen euro voorzien. Hoeveel investeringssteun een specifiek project ontvangt, is gebaseerd op het bod van de steunaanvrager. Dit bod mag niet hoger zijn dan € 33/MWh voor reguliere zonnepanelen installaties en wordt berekend met een speciale softwaretool. 

 

Voorwaarden

 • Je onderneming of organisatie is gevestigd in het Vlaams gewest. De call is zowel voor natuurlijke personen als rechtspersonen.
 • Je kan de steun aanvragen voor investerings- en installatiekosten van middelgrote zonnepanelen installaties (AC-omvormververmogen groter dan 25 kW) en van kleine en middelgrote windturbines (maximaal turbineveromgen 10 kW t.e.m. 300 kW).
 • Je investeert in nieuwe installaties waar voordien nog geen groenestroomcertificaten aan werden toegekend.

LET OP: een erkende zonnepanelen-installateur weet perfect welke documenten nodig zijn voor deze call en en aan welke voorwaarden je moet voldoen. Ontvang advies op maat bij een installateur actief in je buurt.

 

Hoe vraag ik de call aan?

De aanvraag gebeurt digitaal via het energieportaal van de Vlaamse overheid (VEKA). Er zijn jaarlijks meerdere calls, verspreid over 2 projectgroepen: 1 voor algemene zonnepanelen installaties en 1 voor kleine & middelgrote windturbines en speciale PV-installaties (bv. drijvend).

BELANGRIJK: na een positieve evaluatie van je projectaanvraag moet je zonnepanelen installatie ten laatste 18 maanden later in dienst genomen zijn.

 


2. Andere fiscale voordelen

Zijn er nog andere manieren waarop je als Belgische ondernemer voordelig zonnepanelen kan plaatsen? Enkele extra fiscale voordelen op een rij:

 • Premie netbeheerder na energiestudie: heeft jouw bedrijfsgebouw geen woonfunctie en wijst een energiestudie uit dat een specifieke investering (bv. zonnepanelen) een belangrijke energiebesparing oplevert? Dan kan je een premie van de netbeheerder krijgen die berekend wordt als een percentage van de meerkosten van de investering t.o.v. de standaardinvestering. Deze premie geldt enkel voor maatregelen waarvoor geen specifieke premie bestaat.
 • Btw-teruggave: zowel het verkopen van groene stroom als het verkopen van de groenestroomcertificaten is onderworpen aan btw. Daarom moet je ook een btw-aangifte indienen. De betaalde btw bij de aankoop van je zonnepanelen, kan je wel recupereren. In dit geval hangt het er wel van af of je als bedrijf sowieso vrijgesteld bent van btw of niet.
 • Investeringsaftrek: voor bepaalde investeringen kunnen ondernemingen een specifiek percentage van de aanschaffingswaarde van hun investering aftrekken van de belastbare winst. Dit fiscale voordeel is er voor eenmanszaken, vrije beroepers en kleine vennootschappen die een energiebesparende investering willen doen, bv. zonnepanelen voor beroepsdoeleinden. De aftrek bedraagt in 2023 8%.

 

Laat je adviseren door een installateur

Wil je graag meer weten over de beschikbare zakelijke subsidies voor zonnepanelen? Vraag dan meer informatie aan een ervaren installateur. Hij informeert je graag over de verschillende fiscale voordelen en helpt je bovendien met de aanvraagprocedure. Hij bezorgt je o.a. de noodzakelijke documenten, voert een uitgebreide dakanalyse uit en maakt indien nodig een noodzakelijk rapport op.

Vrijblijvend offertes vergelijken? Vul daarvoor het onderstaande formulier in en ontvang 2 à 3 offertes van installateurs actief in jouw buurt:

 

Heb je nog geen zonnepanelen?
Bereken eenvoudig hoeveel je kan besparen.

Met zonnepanelen kies je niet alleen voor een duurzame oplossing, je bespaart ook op je energiekosten. Wat zonnepanelen precies opleveren is per situatie verschillend. Onder meer je energieverbruik en de ligging van je dak bepalen de besparing. Ben je benieuwd naar de opbrengst van zonnepanelen voor jouw situatie? Doe de gratis opbrengstscan.

Wil je meteen in contact komen met 3 erkende installateurs actief in je buurt voor een zonnepanelen offerte op maat, vraag dan direct offertes aan via onderstaand formulier.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 3 offertes, inclusief advies op maat.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs