Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Subsidie zonnepanelen zakelijk 2024

Laatste update: 03 Jun 2024 – Wil je als ondernemer zonnepanelen plaatsen? Dan ben je vast benieuwd naar de mogelijke financiële voordelen om de kosten te drukken. Verschillende zakelijke subsidies voor zonnepanelen maken deze milieuvriendelijke investering namelijk nog een stuk aantrekkelijker. Lees hier welke subsidies er in 2024 zijn om zonnepanelen zakelijk aan te schaffen in Nederland en België.

 

Zakelijke subsidies zonnepanelen 2024 (Nederland)

 1. SDE++ subsidie
 2. Investeringsaftrek
 3. Salderingsregeling

 

Zakelijke premies zonnepanelen 2024 (België)

 1. Call groene stroom
 2. Andere fiscale voordelen

 

Gratis advies op maat? Een erkende installateur informeert je graag over de mogelijke zakelijke subsidies waarop je recht hebt. Daarnaast bezorgt hij je ook alle documenten voor een vlotte, correcte aanvraag. Contacteer gratis en vrijblijvend meerdere erkende installateurs actief in je buurt.

 

 

Zakelijke subsidies zonnepanelen 2024 (Nederland)

Subsidie zonnepanelen zakelijk

Wil je als Nederlandse ondernemer graag investeren in duurzame, groene energie? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze zakelijke zonnepanelen subsidies. Een overzicht:

1. SDE ++ subsidie (grootverbruikers)

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE ++) is een premie waarmee de regering de overstap naar duurzame energieproductie wil stimuleren.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

Hoeveel de subsidie precies bedraagt, hangt samen met de gekozen technologie en de hoeveelheid CO2 die je bespaart. Krijg je de SDE++-subsidie voor zonnepanelen toegekend? Dan kan je 15 jaar genieten van een vast subsidiebedrag per opgewekte kWh.

 

Hoeveel bedraagt de SDE++ subsidie voor zonnepanelen?

De SDE subsidie is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat je de subsidie ontvangt tijdens de exploitatieperiode van jouw project, ofwel de periode waarin je project meer kost dan deze oplevert. In het geval van zonnepanelen is dat zo’n 15 jaar.

Het subsidiebedrag (in € per kWh) is standaard afhankelijk van enkele factoren, waaronder het type en de grootte van je zonnepanelen installatie, de kostprijs, de hoeveelheid gereduceerde CO2 uitstoot,… Voor 2024 zijn de exacte bedragen van de SDE subsidie nog niet bekend.

BELANGRIJK: wens je graag meer informatie over hoe de SDE++ subsidie precies werkt? Neem dan contact op met een ervaren installateur. Hij adviseert je graag verder.

  • Wat is het basisbedrag en fasebedrag?
  Elke categorie kent een specifiek basisbedrag. Het basisbedrag is afhankelijk van de huidige prijs van zonnepanelen en is de max. compensatie die je kan krijgen voor het geïnvesteerde bedrag om hernieuwbare energie op te wekken. Het bedrag verschilt per fase. De openstellingsrondes van de SDE++ hebben namelijk 5 fases. Tijdens elke fase kan je alleen een subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald bedrag. Het basisbedrag ligt vast voor de gehele subsidielooptijd.

 • Wat is het correctiebedrag?
  Het correctiebedrag is gebaseerd op de huidige stroomprijzen. Stijgen deze aanzienlijk? Dan worden de correctiebedragen ook bijgestuurd, want dan bespaar je in theorie meer op je energiefactuur. Daalt de stroomprijs? Dan daalt ook je SDE++ subsidie omdat je dan minder op je energierekening bespaart. In tegenstelling tot het fasebedrag, fluctueert het correctiebedrag mee met de actuele stroomprijzen.


 • Hoe wordt jouw subsidiebedrag nu berekend?
  Hoe wordt jouw premie nu precies berekend? Dat gebeurt op basis van het fase- en correctiebedrag. Het SDE++ bedrag per kWh dat je daadwerkelijk ontvangt, is het verschil tussen beide bedragen. De subsidie voor je zonnepanelen installatie wordt toegekend voor een periode van 15 jaar.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je hebt een grootverbruikersaansluiting. Dat wil zeggen dat je aansluiting een totale max. doorlaatwaarde van meer dan 3 x 80 A heeft. Het minimale piekvermogen van je zonnepanelen-installatie moet ook minstens 15 kWp zijn. Bovendien mag je aansluiten op het elektriciteitsnet op maximaal 50% van het piekvermogen van het systeem.
 • Enkel de eigenaar van de onderneming mag investeren of er moet een verklaring van toestemming voorgelegd kunnen worden.
 • Heeft de installatie een vermogen van meer dan 1MWp? Dan moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd. Het gaat dan om een kaart of tekening waarop de PV-installatie getekend is.
 • Afhankelijk van je situatie heb je 1 of meerdere vergunningen nodig. Denk bv. aan een Omgevingsvergunning (bv. bij veldopstelling), Watervergunning, …
 • Voor zonnepanelen moet je bij je aanvraag ook een recente transportindicatie voegen. Daaraan ziet de RVO of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor je de SDE++ aanvraagt. Je kan zo’n indicatie aanvragen bij je netbeheerder.
 • Is de aanvraag voor je SDE subsidie voor zonnepanelen goedgekeurd? Dan moet je de installatie plaatsen binnen een bepaalde termijn. Een installatie kleiner dan 1 MWp moet binnen 1,5 jaar gerealiseerd zijn. Grotere installaties moeten binnen een periode van 3 jaar gerealiseerd zijn.

BELANGRIJK: om de SDE++ subsidie toegekend te krijgen, moet je samenwerken met een erkende installateur. Ontvang gratis voorstellen op maat bij meerdere installateurs actief in je buurt.

 

Hoe kan ik de SDE++ aanvragen?

Als bedrijf kan je je inschrijven om in aanmerking te komen voor de SDE subsidie zonnepanelen. De laatste openstellingsronde eindigde op 5 oktober 2023. Voor 2024 zijn de data van de openstellingsrondes nog niet bekend. Het kabinet deelde wel al mee dat het ook in 2024 opnieuw 8 miljard euro beschikbaar stelt.


2. Investeringsaftrek

Wil je als ondernemer investeren in energiezuinige technieken en groene energie? Dan kan je genieten van een financieel voordeel met verschillende soorten investeringsaftrek.

 

Soorten investeringsaftrek

 • Energie-investeringsaftrek (EIA): de aftrek van de EIA bedraagt momenteel 40% van de investeringskosten. Dit komt nogmaals bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het gevolg? Je betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA): de percentages van de MIA stegen naar 27%, 36% of 45%. Het percentage is afhankelijk van het investeringsbedrag, de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
 • Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL): deze regeling wordt vaak gecombineerd met de MIA. Deze is beperkt tot 75% van het investeringsbedrag. Door sneller af te schrijven verminder je de fiscale winst en betaal je gedurende dat jaar minder belasting.
 • Kleinschaligheidsaftrek (KIA): met de KIA kan je tot maximaal 28% van het investeringsbedrag aftrekken van jouw winst. De hoogte van de uiteindelijke aftrek is afhankelijk van andere investeringen die je hebt gedaan in datzelfde jaar.

 

Voorwaarden

De voorwaarden voor de investeringsaftrek zijn de volgende:

 • Je betaalt als Nederlandse ondernemer inkomens- of vennootschapsbelasting.
 • Het aangekochte bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen in de Energie- of Milieulijst.
 • Het bedrijfsmiddel heeft een minimale aanschafprijs. Hoeveel die bedraagt, hangt af van van het soort investeringsaftrek. In de meeste gevallen is dat € 2.500 per bedrijfsmiddel.

TIP: wil je zo lang mogelijk van je PV-installatie kunnen genieten? Vertrouw dan op een ervaren installateur. Kom in contact met verschillende installateurs actief in jouw regio via het contactformulier.

 

Hoe deze voordelen aanvragen?

Je investering moet je eerst melden via het online loket van de RVO. Dit moet gebeuren binnen de 3 maanden nadat je de installatie of het bedrijfsmiddel hebt aangekocht. Daarna kan je de gewenste investeringsaftrek toepassen in jouw belastingaangifte.

 

Niet alle fiscale voordelen zijn onderling combineerbaar!

Je kan natuurlijk niet al deze fiscale voordelen opstapelen. Zo kan je voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen EIA aftrekken als je de MIA en VAMIL wil gebruiken. Je doet er dus goed aan om voorafgaand met je installateur te bespreken wat de beste keuze is voor jouw bedrijf. Start hier je aanvraag voor gratis advies op maat.

 


4. Salderingsregeling

Produceer je meer zonnestroom dan je zelf verbruikt? Dan wordt de overige elektriciteit teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De salderingsregeling zorgt ervoor dat je dan evenveel krijgt voor teruggeleverde stroom als je betaalt voor de stroom die je afneemt van het net. De Nederlandse overheid wou deze regeling afbouwen vanaf 2025, maar dat plan gaat niet door. De Eerste Kamer stemde onlangs dat wetsvoorstel weg.

 

Zonnepanelen = interessante investering voor bedrijven!

Is het de moeite om te investeren in zonnepanelen? Ja! Zeker nu de salderingsregeling gewoon blijft bestaan. Maar ook zonder saldering, blijven zonnepanelen ontzettend interessant. Het zijn namelijk de energieleveranciers van de toekomst, ook voor bedrijven. De kwaliteit van zonnepanelen blijft stijgen door nieuwe technologieën en ze gaan ook steeds langer mee. Bovendien kan je dankzij zakelijke zonnepanelen subsidies flink besparen op je investering als bedrijf.

Op zoek naar erkende installateurs? Kom in contact met meerdere professionals actief in jouw regio via ons contactformulier.

 


 

Zakelijke premies zonnepanelen 2024 (België)

zonnepanelen zakelijk subsidie

Ondernemingen in België kunnen ook genieten van zakelijke zonnepanelen subsidies. Welke dat precies zijn, overlopen we uitgebreid hieronder.

1. Call groene stroom

Investeer je in een installatie met een vermogensklasse groter dan 25 kW? Dan kon je een financieringsaanvraag indienen bij de ‘call groene stroom’. Hiermee konden ondernemers extra financiële steun genieten om grote zonnepanelen installaties of windturbines te plaatsen.

De Vlaamse Regering heeft vorig jaar in de Septemberverklaring aangekondigd dat ze in 2024 geen calls meer zullen organiseren.

 


2. Andere fiscale voordelen

Zijn er nog andere manieren waarop je als Belgische ondernemer voordelig zonnepanelen kan plaatsen? Enkele extra fiscale voordelen op een rij:

 • Premie netbeheerder na energiestudie: heeft jouw bedrijfsgebouw geen woonfunctie en wijst een energiestudie uit dat een specifieke investering (bv. zonnepanelen) een belangrijke energiebesparing oplevert? Dan kan je een premie van de netbeheerder krijgen die berekend wordt als een percentage van de meerkosten van de investering t.o.v. de standaardinvestering. Deze premie geldt enkel voor maatregelen waarvoor geen specifieke premie bestaat.
 • Btw-teruggave: zowel het verkopen van groene stroom als het verkopen van de groenestroomcertificaten is onderworpen aan btw. Daarom moet je ook een btw-aangifte indienen. De betaalde btw bij de aankoop van je zonnepanelen, kan je wel recupereren. In dit geval hangt het er wel van af of je als bedrijf sowieso vrijgesteld bent van btw of niet.
 • Investeringsaftrek: voor bepaalde investeringen kunnen ondernemingen een specifiek percentage van de aanschaffingswaarde van hun investering aftrekken van de belastbare winst. Dit fiscale voordeel is er voor eenmanszaken, vrije beroepers en kleine vennootschappen die een energiebesparende investering willen doen, bv. zonnepanelen voor beroepsdoeleinden.

 

Laat je adviseren door een installateur

Wil je graag meer weten over de beschikbare zakelijke subsidies voor zonnepanelen? Vraag dan meer informatie aan een ervaren installateur. Hij informeert je graag over de verschillende fiscale voordelen en helpt je bovendien met de aanvraagprocedure. Hij bezorgt je o.a. de noodzakelijke documenten, voert een uitgebreide dakanalyse uit en maakt indien nodig een noodzakelijk rapport op.

Vrijblijvend offertes vergelijken? Vul daarvoor het onderstaande formulier in en ontvang 2 à 3 offertes van installateurs actief in jouw buurt:

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 4 offertes, inclusief advies op maat.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs