grootste zonnepanelen website
Gratis opbrengstscan
Marcel maakt uw opbrengstscan
Opbrengstcalculatie in kWh voor uw situatie - Max. 3 vergelijkende offertes (Voorbeeld.pdf)

Salderen met zonnepanelen

Salderen zonnepanelenWat is salderen van stroom met zonnepanelen? En waar heeft u allemaal mee te maken als u zonnestroom teruglevert aan het electriciteitsnet? Lees hier alle ins en outs over salderen van stroom met zonnepanelen.

Wat is salderen?

Als de zon volop schijnt en de zonnepanelen meer vermogen opleveren dan er wordt verbruikt, wordt het overschot teruggeleverd aan het net. Als ’s avonds de zon is ondergegaan en de zonnepanelen niets meer opwekken wordt er vervolgens weer stroom afgenomen van het net. De teruglevering en de afname mogen in Nederland tegen elkaar worden weggestreept. Dit wordt salderen genoemd en is wettelijk vastgelegd in de salderingsregeling.

Wat houdt de salderingsregeling in?

Iedereen met een aansluiting tot en met 3 x 80A komt in aanmerking voor de salderingsregeling. Praktisch alle particuliere woningen komen hiervoor in aanmerking. Het betekent dat u voor uw teruggeleverde stroom evenveel ontvangt als u betaalt (inclusief belastingen en transportkosten) voor de afgenomen stroom.

Kan ik salderen met alle energiemeters?

Het type energiemeter in uw meterkast bepaalt of de registratie van het salderen mogelijk is. In feite moet de energiemeter achteruit kunnen draaien. Het is daarbij niet verplicht dat u een slimme meter heeft. Via onderstaande aanmelding kunt u een overzicht ontvangen van energiemeters die wél en niet kunnen terugdraaien.

Gratis eBrochure:

‘Overzicht energiemeters voor teruglevering’

Wekelijks nuttige tips over zonnepanelen en
deze Gratis eBrochure in je mailbox:
Overzicht energiemeters voor teruglevering

Mag ik onbeperkt stroom salderen?

Sinds juli 2013 is er geen beperking meer aan de stroom die u mag salderen. U kunt alleen niet méér salderen dan u zelf verbruikt. Wekt u toch meer op dan u verbruikt, dan krijgt u van uw energieleverancier een terugleververgoeding. Deze is over het algemeen aanzienlijk lager dan u voor uw stroom betaalt, soms slechts € 0,05 per kWh (versus € 0,22 bij afname). Dat heeft te maken met het grote aandeel energiebelasting en BTW die er op stroom wordt geheven.

Salderen en zonnepanelen op ander dak

Als de zonnepanelen op een ander dak liggen dan uw eigen dak (lees, aangesloten op een energiemeter van een derde) dan is de salderingsregeling niet van toepassing. Het gaat er namelijk om dat de zonnepanelen vóór uw energiemeter geplaatst zijn. In het geval van zonnepanelen van gemeenschappelijke woningen, zoals een VVE, zijn er andere mogelijkheden. Lees alles over VVE met zonnepanelen.

Gaat het salderen na 2020 verdwijnen?

Minister Kamp heeft in de zomer van 2014 al aangegeven dat de huidige salderingsregeling na 2020 in zijn huidige vorm gaat verdwijnen. Het argument is dat juist mensen met hogere inkomens in staat zijn om zonnepanelen aan te schaffen en door de salderingsregeling nauwelijks bijdragen aan de energiebelasting. Dit zou niet eerlijk zijn ten opzichte van de mensen met lagere inkomens die geen zonnepanelen bezitten. Eigenaren die in 2020 al zonnepanelen bezitten zullen dan in een soort overgangsregeling komen. Het is nog onbekend wat deze overgangsregeling gaat inhouden.

Hoe kan ik tot in lengte van jaren blijven salderen?

salderen-zonder-slimme-meterWie er na 2020 met 100% zekerheid met zonnepanelen wil blijven salderen, zou kunnen afzien van de plaatsing van een slimme meter . Wij hebben dit als eerste in de publiciteit gebracht. Een slimme meter registreert namelijk exact de afname en teruglevering en dat zou je in de toekomst eigenlijk helemaal niet willen. Lees hier alles over zonnepanelen en slimme meter.