Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Postcoderoos regeling 2024

Laatste update: 06 May 2024 – De postcoderoosregeling werd in april 2021 vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Met deze nieuwe regeling hoopt de Nederlandse overheid de stap naar duurzame, groene energie te verkleinen en zo de energietransitie te versnellen. Lees hier meer over de nieuwe postcoderoos regeling in 2024.

Ga snel naar:
Postcoderoos regeling 2024

Voordelen SCE-subsidie
Waarom vertrouwen op een expert?
Vraag vrijblijvend je offertes aan

 

Wat is de postcoderoosregeling?

Postcoderoos voor zonnepanelen De postcoderoosregeling (Regeling Verlaagd Tarief) is een subsidie voor lokale initiatieven rond groene energie (bv. zonnepanelen). Alle leden van zo’n initiatief zijn 15 jaar lang vrijgesteld van energiebelasting. Om de specifieke locatie af te bakenen, werd de term ‘postcoderoos’ in het leven geroepen. Dat gebied is bepaald door de postcode waarin het project zich bevindt. De aangrenzende postcodes behoren tot het postcoderoos-gebied.

BELANGRIJK: sinds april 2021 is de postcoderoossubsidie vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Lees verderop meer over deze nieuwe subsidieregeling.

 

Postcoderoos regeling 2024 of SCE

De oude postcoderoos regeling werd stopgezet op 31 maart 2021 en ingeruild voor een nieuwe subsidieregeling: de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Wil je weten hoe de nieuwe subsidie precies werkt? We sommen de belangrijkste punten hieronder voor je op:

 • Wat houdt de subsidie in? De SCE is een exploitatiesubsidie met een gegarandeerde looptijd van 15 jaar. Het moet de collectieve, lokale productie van duurzame energie stimuleren. Deelnemers ontvangen gedurende de looptijd van een energieproject een subsidie per geproduceerde kWh.
 • Hoeveel bedraagt de subsidie? Het budget voor de SCE bedroeg € 150 miljoen voor 2023, na een openstellingsbudget van 37 miljoen euro. Voor 2024 is het openstellingsbudget hoger, namelijk 100 miljoen euro. Je subsidiebedrag wordt berekend op basis van de grootte van de zonnepanelen installatie (tussen 15 kWp en 500 kWp) en de basisenergieprijs.
 • Over welke projecten gaat het? De nieuwe postcoderoos regeling geldt niet alleen voor zonnepanelen. Ook windenergie- en waterkrachtprojecten komen in aanmerking. Er is wel een relatie tussen het opgestelde vermogen en het minimale aantal leden: voor zonneprojecten moet er bv. minimaal 1 lid zijn per 5 kilowattpiek.
 • Wie kan de subsidie aanvragen? De subsidie richt zich specifiek op energiecoöperaties en VvE’s (Vereniging van Eigenaars). De leden zijn particulieren, ondernemingen, stichtingen en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting die gevestigd zijn in het postcoderoosgebied rond de installatie.
 • Hoe werkt het? Elk jaar stelt het Kabinet een ruim budget beschikbaar voor SCE-projecten. De subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie of de VvE die op hun beurt de opbrengsten verdelen onder de leden. Het bedrag wordt berekend per geproduceerde kWh en fluctueert mee met de energieprijs.
 • Welke voorwaarden? Voor de SCE-subsidie moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden. Die zijn per categorie vastgelegd. Daarnaast moet je ook enkele wettelijke documenten kunnen voorleggen, waaronder een haalbaarheidsstudie, vergunning, een kaart van de postcoderoos, …
 • Hoe aanvragen? Beantwoord je aan alle voorwaarden? Dan kan je de subsidie aanvragen via een digitaal formulier op de overheidswebsite. Daarop vermeld je o.a. de gegevens van de aanvrager, het soort installatie en het vermogen, de verwachte ingebruikname, … Je kan je aanvraag indienen tussen 1 maart en 1 november 2024.

LET OP: ontving je al een financiële tegemoetkoming voor de productie-installatie? Dan heb je geen recht op een SCE-subsidie. Wil je graag meer informatie over de aanvraagprocedure of de voorwaarden? Dan geeft een erkende installateur je graag meer informatie. Kom hier in contact met zonnepanelen-experts.

 

Waarom een beroep doen op de SCE-subsidie?

De nieuwe subsidieregeling resulteerde in een aanzienlijke stijging van de groep potentiële deelnemers. Hoe valt dat te verklaren?

 

1. Meer voordelen voor deelnemers

De eigenaar van de locatie waar de zonnepanelen gevestigd zijn, ontvangt nu ook een huurbedrag. Hierdoor wordt nog meer kapitaal vrijgemaakt om te investeren in andere lokale, duurzame alternatieven. Bovendien ontvangt elke deelnemer een compensatie (een rentepercentage) voor zijn of haar inbreng. Dat geld mag die persoon vrij besteden. Zo is de deelname losgekoppeld van het eigen thuisverbruik en kunnen mensen die al beschikken over zonnepanelen toch mee-investeren.

 

2. Collectief gebeuren

Doordat je met een groep deelnemers uit de buurt collectief investeert, is dit ook nog eens voordelig voor het groepsgevoel. Bovendien is de investering lokaal en duurzaam. Dit maakt de directe leefomgeving aangenamer en aantrekkelijker. Daarnaast is het bovenal een eerlijke investering die een boost geeft aan de lokale economie. Een deel van de opbrengst van de coöperatieve gaat rechtstreeks naar de gemeenschap door duurzame en lokale initiatieven te financieren.

 

Postcoderoos zonnepanelen

Waarom vertrouwen op een zonnepanelen installateur?

Als coöperatieve of VvE wil je natuurlijk de beste kwaliteit bieden aan de investeerders. Wil je een project-aanvraag indienen voor zonne-energie? Vertrouw dan op de kennis en expertise van een zonnepanelen installateur. Zo ben je verzekerd van…

 • Professionele inspectie: een installateur inspecteert op voorhand de plaats waar de installatie komt. Hij onderzoekt de mogelijkheden van de locatie, de oriëntatie en windsterkte, … en toetst dit af aan het aantal huishoudens, leden en gewenste energieproductie van het collectief.
 • Advies op maat: na de inspectie ontvang je gespecialiseerd advies op maat van de situatie en maakt hij een professioneel zonnepanelen legplan op. Gaat het bijvoorbeeld over een zonneweide? Dan staat hij ook stil bij de meest geschikte hellingsgraad en stevigheid van de draagconstructie.
 • Vakkundige installatie: na goedkeuring kan de installateur of firma aan de slag. Hij installeert je hoogwaardige zonnepanelen en omvormer volgens de regels van de kunst, zodat de gemeenschap optimaal van de duurzaam opgewekte energie kan genieten.
 • Garantie op plaatsing: wanneer je een installateur inschakelt, geniet je van garantie op de uitgevoerde werkzaamheden. Zo ben je bij eventuele problemen achteraf financieel beschermd. Dat is geen overbodige luxe bij zulke grote projecten.
 • 24/7 interventie: bij een zonnepanelen installatie van zo’n omvang is een grondige monitoring essentieel. Het is dan ook een must dat je bij een mogelijke storing meteen een beroep kan doen op een interventie van je installateur. Zo ben je blijvend verzekerd van een optimaal rendement voor alle deelnemers!

Contact opnemen met zonnepanelen installateurs actief in je regio? Dat kan! Vul het onderstaande aanvraagformulier in en ontvang vrijblijvend advies voor je collectieve onderneming.

 

Heb je nog geen zonnepanelen?
Bereken eenvoudig hoeveel je kan besparen.

Met zonnepanelen kies je niet alleen voor een duurzame oplossing, je bespaart ook op je energiekosten. Wat zonnepanelen precies opleveren is per situatie verschillend. Onder meer je energieverbruik en de ligging van je dak bepalen de besparing. Ben je benieuwd naar de opbrengst van zonnepanelen voor jouw situatie? Doe de gratis opbrengstscan.

Wil je meteen in contact komen met 3 erkende installateurs actief in je buurt voor een zonnepanelen offerte op maat, vraag dan direct offertes aan via onderstaand formulier.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 3 offertes, inclusief advies op maat.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & bespaar
 • Gespecialiseerde installateurs