Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Hoe werken zonnepanelen? Algemene informatie over de werking van een zonnepaneel

Wat en hoe over de werking zonnepanelen? In een zonnepaneel wordt zonne-energie omgezet in elektriciteit. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd, naar het Engelse “Photo Voltaic”. Het zijn namelijk de foto-voltaïsche cellen in het paneel, die de zonne-energie opvangen. Zonnepanelen mogen niet verward worden met zonnecollectoren. Deze werken volgens een ander principe. Hierbij wordt stromend water opgewarmd door middel van zonne-warmte.

werking zonnepanelen

Zonnecellen bestaan uit twee lagen waartussen, onder invloed van het zonlicht,  elektrische stroom ontstaat. Zonnecellen werden aanvankelijk gemaakt van silicium, maar de ontwikkeling heeft niet stil gestaan. Na de eerste panelen met silicium zonnecellen kwamen er de zogenaamde dunne-film zonnecellen. Inmiddels is er sprake van een derde generatie zonnepanelen. Deze kunnen onder meer polymeren, quantum-dots en nano antennes bevatten, in alle gevallen nóg lichter materiaal. Daardoor zijn ze ook wel bekend als plastic zonnecellen.

De zonne-energie die op deze manier wordt opgevangen is een vorm van duurzame of “groene” energie. De toepassing van zonnepanelen is echter niet wijdverbreid. Dit komt omdat, in vergelijking met energiebronnen, zonnepanelen kostbaar zijn in de aanschaf en pas op langere termijn een kostenbesparing opleveren. Toch is investeren in zonnepanelen zinvol. Niet alleen voor het milieu, maar doordat de prijs voor elektriciteit ieder jaar weer rond de 6% stijgt, ook vanuit economisch oogpunt.

Omdat de investering aanzienlijk is, zul je je goed moeten informeren als je overweegt om zonnepanelen aan te schaffen. Het gaat daarbij niet alleen over de kwaliteit en het rendement van de zonnepanelen die je op het oog hebt, maar ook om de situatie van je woning, zoals de aard en oriëntatie van je daken. Samen met de hellingshoek van de panelen, is de oriëntatie van groot belang voor het te behalen rendement.Zonnepanelen staan uiteraard niet op zichzelf.

Wil je meer weten over hoe werken zonnepanelen: Een complete zonnepanelen of PV-installatie bestaat behalve uit de panelen uit omvormers en bedrading. De opgewekte stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd, wordt opgeslagen of direct gebruikt. Dit al naar gelang de specifieke omstandigheden zoals stroomgebruik en locatie van de woning. Zo zullen zonnepanelen op een dak van een rijtjeshuis in de stad meestal aan het elektriciteitsnet worden gekoppeld, maar kan het in dunbevolkte gebieden handiger zijn om een teveel op te slaan in accu’s.

 

Hoe werken zonnepanelen en vermogen

Het vermogen van zonnecellen wordt uitgedrukt in Watt-piek (Wp). Dit is de opbrengst van een zonnepaneel onder optimale omstandigheden. In Nederland wordt dit ideale resultaat echter bijna nooit gehaald. Ook wordt er bij het omvormen van de stroom energie in warmte omgezet, die dus verloren gaat. In de praktijk moet het vermogen in Watt-piek dan ook met 0.85 vermenigvuldigden om tot de jaaropbrengst in kWh te komen. Een systeem met een vermogen van 600Wp levert ongeveer 480 kWh stroom per jaar.

zonnepanelen plat dak

 

Werking zonnepanelen en oriëntatie

De meest optimale oriëntatie, en daarmee het grootste rendement, wordt behaald als je de zonnepanelen naar het zuiden kan richten. Als je dak daarnaast ook nog geschikt is voor een hellingshoek van 36 graden, zal het rendement van je zonnepanelen optimaal zijn. Toch zal je dak in de praktijk beperkingen hebben en zul je met minder optimale voorwaarden genoegen moeten nemen. Een normaal rendement wordt echter al bereikt met een helling tussen de 20 graden en de 50 graden.

 

Werking zonnepanelen en richting

Ook is het niet bij elk huis mogelijk om de zonnepanelen naar het zuiden te richten. Hiervoor geldt dat oriëntatie naar het zuidoosten of het zuidwesten ook een acceptabel rendement op levert. Tot slot moet er ook nog gekeken worden naar schaduw door hogere gebouwen in de buurt. Als die op bepaalde tijden van de dag voor schaduw zorgen, heeft dat uiteraard ook consequenties voor het rendement van je zonnepanelen. Met andere woorden, bij iedere woning of ander gebouw zal afzonderlijk moeten worden gekeken hoe de zonnepanelen het best geplaatst kunnen worden om het grootste rendement te kunnen leveren.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 4 offertes, inclusief advies op maat.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs