grootste zonnepanelen website
Gratis opbrengstscan
Marcel maakt uw opbrengstscan
Opbrengstcalculatie in kWh voor uw situatie - Max. 3 vergelijkende offertes (Voorbeeld.pdf)

Zonnepanelen in tuin of weiland

zonnepanelen-tuinHet verdient in de meeste gevallen de voorkeur om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Maar er zijn redenen om de zonnepanelen liever in de tuin of het weiland te plaatsen:

a) U krijgt geen vergunning voor plaatsing op het dak (bijvoorbeeld bij monumentale panden)
b) Op het dak valt teveel schaduw

U dient zich te realiseren dat een zonnepanelensysteem in de tuin altijd duurder is dan een systeem op het dak. Dit heeft te maken met enerzijds het montagesysteem en anderzijds de installatiekosten. Zo dient er een fundering te worden gemaakt of een alternatief  zoals schroefpalen of ballast (stenen/tegels).

 

Begroeiing onder de zonnepanelen tuin

De ondergrond is iets waar u goed over na moet denken. Zorg ervoor dat er geen overwoekering gaat ontstaan. Opties zijn grind of verharding. Gras is mogelijk, maar u moet dan wel de mogelijkheid hebben om het onder de zonnepanelen te kunnen snoeien.

 

Diefstal zonnepanelen uit tuin of weiland

Zonnepanelen in een tuin zijn diefstalgevoelig. Zeker indien de zonnepanelen in een weiland staan, ver van de woning. Een hek of diefstalbeveiliging kan diefstal voorkomen.

 

Bekabeling

U dient zicht te realiseren dat er lange lengtes bekabeling nodig is. De plaats van de omvormer bepaalt de lengte van enerzijds de DC bekabeling (van zonnepanelen naar omvormer) en anderzijds de AC bekabeling (van omvormer naar meterkast). De verliezen over de DC bekabeling zijn kleiner dan over de AC-bekabeling, dus het verdient de voorkeur om lange lengtes te overbruggen met DC-kabels. Raadpleeg uw elektricien indien u de DC kabels als grondkabels gebruikt. Vaak dient er een extra DC-zekering toegepast te worden en dienen de kabels in een buis geplaatst te worden.

 

Vergunning zonnepanelen in tuin

Wenst u zonnepanelen in uw tuin of weiland te plaatsen dan dient dit te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• De constructie mag niet hoger zijn dan 5 meter.
• De constructie dient te voldoen aan het geldende bestemmingsplan.
Informeer bij uw gemeente of u de zonnepanelen vergunningsvrij mag plaatsen.