Overige

Over de vergelijking zonnepanelen Hoe komt Zonnepanelen.net aan de zonnepanelen die vermeld staan in de vergelijking? Zonnepanelen.net heeft alle zonnepanelen die met elkaar vergeleken worden zelf aangekocht. Geen enkele fabrikant of leverancier heeft invloed gehad op de selectie van het zonnepaneel. Zonnepanelen.net ontvangt van geen enkele fabrikant, leverancier of installateur een vergoeding voor het opnemen van een zonnepaneel in de …

Uitleg tool berekening terugverdientijd zonnepanelen Uitleg: De tool bereken terugverdientijd zonnepanelen berekent bij benadering het rendement en terugverdientijd van de aan te schaffen (of aangeschafte) zonnepanelen. Met de volgende waarden wordt uw rendement berekend: De aanschafkosten: Dit zijn de totale kosten voor de installatie, inclusief montage en eventuele aanpassing aan de meterkast. Jaarlijkse verhoging van het electriciteitstarief: Jaarlijks kan het  …

Vermogen zonnepanelen op hete dag niet goed Zonnepanelen en vermogen in Augustus 2013. Het is prachtig zomerweer, veel zon en hoge temperaturen, maar de zonnepanelen geven niet het meeste vermogen af. In juni waren er dagen dat er veel meer elektriciteit werd opgewekt. Wat is er aan de hand? Om hier antwoord op te geven moeten we iets verder de diepte in. …