Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

BTW teruggave zonnepanelen voor VvE

De BTW teruggave zonnepanelen is sinds 1 januari 2020 gewijzigd. Appartementseigenaren hoeven via deze nieuwe regeling geen BTW meer af te dragen over de teruggeleverde stroom die ze hebben opgewekt met zonnepanelen. Maar hier heb je wel te maken met een aantal voorwaarden. Er komt dus een wijziging in de reglementen van de BTW teruggave zonnepanelen voor VvE. Wij zullen al deze verandering met je bespreken.

Wat gaat er veranderen?

BTW teruggave zonnepanelen VvE
BTW teruggave zonnepanelen VvE

Momenteel hoeven woningeigenaren geen BTW af te dragen, maar woningeigenaren die aangesloten zijn bij een VvE moeten dit nog wel. Sinds 1 januari 2020 is de BTW teruggave zonnepanelen voor VvE’s veranderd. Dan zal namelijk de Kleine OndernemingsRegeling (De KOR) ook van toepassing zijn bij appartementseigenaren. Deze regeling geldt alleen als de BTW omzet van de zonnepanelen aangifte voor VvE’s onder de €20.000 blijft.

Wat zijn de gevolgen als je boven deze €20.000 uitkomt?

Mocht je boven dit bedrag uitkomen dan heb je geen recht op deze nieuwe regeling. Vanaf dit moment moet je weer BTW gaan afdragen volgens de oude criteria’s.

De af te dragen BTW dient in dit geval berekend te worden over de vergoeding voor de aan het net geleverde energie. Hier zijn 2 verschillende mogelijkheden voor:

1. Geleverde energie x tarief

2. Volgens het energiecontract

BTW teruggave zonnepanelen voor VvE

Een deel van de energie wordt tijdens de opwekking geleverd aan het net en de rest wordt direct zelf gebruikt. Tegenover de levering aan het net staat een (BTW-belaste) vergoeding. De BTW teruggave voor een VvE kan op dezelfde manier worden terruggevraagd als de verhouding dat zonnepanelen BTW belast gebruikt worden.

Formule:

Levering net
—————–        x BTW op installatie
Totale opwek

De BTW teruggave voor VvE’s dient ten aller tijden op kalenderjaarbasis berekend te worden. Mocht het eerste aangiftetijdvlak voor het vierde kwartaal liggen, dan dient in het eerdere aangiftetijdvlak een inschatting gemaakt te worden van de verhouding over het hele kalenderjaar.

Dit kun je doen door middel van de op dat moment beschikbare gegevens van de slimme meter of omvormer. In het laatste tijdvak moet een herberekening gemaakt worden van de werkelijke cijfers. Dit kan leiden tot een extra teruggave of terugbetaling over het laatste tijdvak. Het kan namelijk voorkomen dat de inschatting in het eerder tijdvak niet volledig was.

Hoe werkt de nieuwe regeling voor VvE’s?

Zoals aangegeven kan een VvE sinds 1 januari 2020 gebruik maken van de nieuwe kleine ondernemingsregeling. Dit houdt in dat ze geen BTW aangifte meer hoeven te doen en daarnaast ook geen BTW meer hoeven af te dragen (mits ze aan de voorwaarden voldoen). Een VvE moet er wel rekening mee houden dat ze hierdoor niet automatisch meer geld gaan verdienen op de terug geleverde stroom. De voornaamste reden hiervoor is dat ze ook geen BTW in rekening meer mogen brengen.

Er zijn wel een paar aandachtspunten voor een VvE mochten ze hun deelname aan de nieuwe regeling toezeggen. Het kan namelijk zo zijn dat een deel van de eerder afgetrokken BTW weer moet worden terugbetaald aan de belastingdienst. Dus voordat een VvE zich aanmeld zal het zich eerst goed moeten oriënteren en berekenen wat het oplevert om deel te nemen aan de KOR 2020.

Het is ook belangrijk om te weten dat mocht een VvE deelnemen aan de nieuwe regeling het voor een minimale periode van 3 jaar is. Ook kan het geen BTW aftrekken over het onderhoud van de installatie of eventueel andere bijkomende kosten omtrent zonnepanelen.

Wat als een VvE geen beroep doet op de nieuwe KOR?

Mocht je als VvE geen gebruik willen maken van de nieuwe KOR dan blijft de aangifteplicht staan. Er dient in dit geval elk kwartaal aangifte gedaan te worden en BTW over de geleverde energie afgedragen te worden. Uit praktische overwegingen kan ervoor gekozen worden om in het eerste kwartaal een inschatting voor de BTW over het hele jaar in 1x af te dragen. Er kan daarom geen jaaraangifte worden gedaan.

De af te dragen BTW zal in de regel veel lager zijn dan de BTW die bij een herziening afgedragen dient te worden, indien er meer dan € 2.500 BTW op de aanschaf is teruggevraagd. Maar je moet er wel rekening mee houden dat er in dit geval veel meer administratieve lasten zijn.

Zonnepanelen zijn nu aantrekkelijker voor een VvE

In Nederland hebben we te maken met 1,2 miljoen beschikbare appartementen. 125.000 van deze woningen zijn onderdeel van een VvE. Vanwege de aangepaste reglementen zal het voor een VvE zeer interessant zijn om meer appartementen te gaan voorzien van zonnepanelen.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 4 offertes, inclusief advies op maat.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs