Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Zonnepanelen KOR 2020 - wijzigingen per 1 januari

zonnepanelen-kor-2020 Zonnepanelen KOR 2020. We zetten alle wijzigingen voor u op een rij. De wijziging gaat in per 1 januari 2020. De regeling wordt helaas wat ingewikkelder.

Op dit moment kan er een keuze gemaakt worden voor een vrijstelling van de omzetbelasting (BTW). Dit houdt in dat u moet dan in Nederland gevestigd zijn en per kalenderjaar niet meer dan €20.000 omzet genereren. Uiterlijk voor 20 november 2019 moet u trouwens de keuze maken of u mee wilt doen vanaf 1 januari 2020.

Er zal niets veranderen in de teruggaven van de BTW op zonnepanelen. Deze wijziging in de wet zit hem in de ontheffing die na de teruggave aangevraagd moet worden. Doordat u een beroep doet op de KOR 2020 dient u een deel van de BTW op de factuur van de zonnepanelen terug te betalen. Dus het gedeelte dat terugbetaald moet worden bedraagt 20% per kalenderjaar. Dit betekent dat deze regel van start gaat na het jaar van aanschaf van de panelen en duurt 4 jaar.

Anderzijds is er een drempel ingebouwd van 500,=. Als u minder dan deze 500,= terug moet betalen aan de belastingdienst dan hoeft er in geval van de nieuwe KOR 2020 geen BTW terug betaald te worden.

BTW teruggave service

Ontheffing huidige KOR inzake zonnepanelen

Indien u geen aangifte doet omdat er al een ontheffing is in 2019 en u geen verplichting heeft om dit administratief bij te houden op basis van de huidig KOR dan gelden de onderstaande punten

  • Per 1 januari 2020 maakt u automatisch gebruik van de nieuwe regeling.
  • Aanmelden is niet nodig
  • Aanmelding van de nieuwe KOR is op ieder moment op te zeggen
  • Als u zich afmeld kunt u de eerste 3 jaar niet meer aanmelden voor de nieuwe KOR.
  • LET OP: als u niet wil deelnemen aan de nieuwe KOR of voldoet u niet aan de voorwaarden dan moet u zich afmelden voor 20 november 2020.

Download hiervoor het afmeldformulier. De belastingdienst zal na ontvangst van het formulier binnen 6 weken een reactie geven.

 

Verschillen oude KOR en nieuwe KOR inzake zonnepanelen

Dus onder de huidige KOR is er een ontheffing terwijl er in de nieuwe KOR een vrijstelling is voor de BTW.

 

Tot en met 2019Wijziging KOR Zonnepanelen 1 januari 2020
U trekt de btw die u zelf hebt betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw cliënten. Als dit bedrag lager is dan €1.883,= dan hoeft u óf een gedeelte óf helemaal geen btw te betalen.
Of u kunt een aanvraag doen voor een een ontheffing voor de administratieve verplichtingen.
Korting op de BTW zal komen te vervallen. Vanaf 2020 vervalt het terugvragen van dat bedrag.
De ontheffing van de administratieve verplichtingen zal dan komen te vervallen.
Alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen kunnen gebruik maken van deze regeling.Buiten de natuurlijke personen kunnen ook rechtspersonen, zoals, verenigingen, stichtingen en BV’s gebruik maken van de nieuwe KOR.
U bent in het bezit van een BTW-identificatienummer.U bent in het bezit van een BTW-identificatienummer.
De belastingdienst kijkt naar het bedrag aan BTW dat u betaalt.

U trekt de BTW die u zelf hebt betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw cliënten. Als dit bedrag lager is dan €1.883,= dan hoeft u óf een gedeelte óf helemaal geen BTW te betalen.
De belastingdienst kijkt naar de hoogte van de omzet. Die mag niet meer zijn dan €20.000,-. Lees meer over 'Schatten van uw omzet'
Momenteel doet u BTW-aangifte.Er wordt geen BTW-aangifte gedaan.
U stuurt op dit moment facturen met BTW.De facturen die u stuurt bevatten geen BTW meer. U hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen meer te versturen naar uw cliënten.
Op dit moment berekent u btw aan uw cliënten en u trekt de BTW die u betaald heeft af.Er wordt door u geen BTW meer doorberekend aan uw cliënten. U trekt de BTW die u betaalt niet meer af.

 

Meedoen aan de KOR vanaf 1 januari 2020 inzake zonnepanelen

Om mee te kunnen doen met de Wijziging KOR Zonnepanelen 1 januari 2020 kunt u zich aanmelden middels het aanmeldformulier. LET OP: Wanneer u gelijk vanaf 1 januari 2020 mee wil doen, moet uw aanvraagformulier uiterlijk 20 november 2019 bij de belastingdienst binnen zijn gekomen. Het is ook mogelijk om u na 20 november aan te melden, dan zal de ingangsdatum opschuiven  naar het eerstvolgende tijdvak. Dit houdt in dat de ingangsdatum dan 1 april 2020 wordt.

Wat gebeurt er als de omzet boven de €20.000,= uitkomt?
Indien het kan gebeuren dat uw omzet hoger is dan u heeft begroot omdat u bijvoorbeeld meer of vooral grotere opdrachten krijgt.
Desondanks kunt u dan niet meer meedoen met de nieuwe KOR. Vanaf dat moment gaat u uw klanten weer btw-facturen sturen weer aangifte doen en btw betalen. Bovendien dient u dit zo snel mogelijk door te geven aan de belastingdienst met het afmeldformulier.

HerzieningsperiodeDeze periode duurt 4 jaar na het jaar van de aanschaf van de opdak zonnepanelen. Anderzijds is voor indak zonnepanelen deze periode 9 jaar.
Dit betekent dat ieder volgend jaar er gekeken moet worden of de zonnepanelen BTW belast of vrijgesteld gebruikt worden. Binnen de huidige regeling blijft het gebruik van de panelen BTW belast (maar ontheven), anderzijds is bij de nieuwe regeling dit gebruik vrijgesteld.

 

Offertes voor zonnepanelen ontvangen?

Kom gratis en vrijblijvend in contact met erkende zonnepanelen installateurs actief in je buurt. Je ontvangt tot 4 offertes, inclusief advies op maat.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & bespaar
  • Gespecialiseerde installateurs