Hét onafhankelijke adviesplatform voor zonnepanelen
Gratis opbrengstscan
Marcel maakt uw opbrengstscan
Opbrengstcalculatie in kWh voor uw situatie - Max. 3 vergelijkende offertes (Voorbeeld.pdf)

Subsidie zakelijk zonnepanelen

subsidie-zonnepanelen-zakelijkDe overheid stimuleert de investering in zonnepanelen. Er moet immers voldaan worden aan de klimaatdoelstellingen van 2020. Dit betekent dat tegen die tijd 16% van de energiebronnen duurzaam moeten zijn. Voor ondernemers (BV’s, eenmanszaken, maatschappen, VOF etc) is er een aantal interessante landelijke subsidies op zonnepanelen. Bovendien hebben verschillende gemeentes subsidies voor lokale initiatieven op het gebied van zonnepanelen.

 

De strekking van de zakelijke subsidie

Bijna alle zakelijke subsidies op zonnepanelen hebben te maken met een extra fiscale aftrek. De onderneming zal dus winst moeten maken (of inkomen moeten hebben). Draait de onderneming al verlies, dan zijn de subsidies minder of niet interessant. De hoogte van de subsidie is dus afhankelijk van de belastingdruk van de onderneming en of u verliezen in de toekomst nog mag verrekenen.

 

Uw terugverdientijd

Uw beslissing om te investeren in zonnepanelen is natuurlijk ook afhankelijk van de te verwachten terugverdientijd. Om dit te berekenen zult u vooral moeten kijken naar wat uw verbruik is. de hoogte van uw verbruik bepaalt namelijk in welke tariefgroep van energiebelasting u valt, ofwel het bedrag dat u betaalt voor een kilowattuur. Onderstaand tabel geeft een schatting van de gemiddelde terugverdientijd op de investering. Wilt u exact uw terugverdientijd berekenen, raadpleeg onze handige tool terugverdientijd zonnepanelen.

Verbruik per jaar in kWh Terugverdientijd op investering
<10.000 5 – 8 jaar
10.001 tot 50.000 9 – 12 jaar
>50.000 14 – 17 jaar

 

Subsidie zonnepanelen zakelijk

De volgende subsidieregelingen zijn van toepassing voor de zakelijke gebruiker:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

In Nederland kent men de investeringsaftrek. Voor zonnepanelen kan hiervoor de KIA worden toegepast. Onderstaande tabel geeft aan wat de hoogte van de fiscale aftrek is bij een investering voor 2016:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Tot 2.300 0
Tussen 2.301 en 56.024 28%
Tussen 56.025 en 103.748 15.687

Een BV kan een belastingbesparing van circa 6% realiseren. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan een belastingbesparing van circa 12% realiseren.

 

Energie-Investeringsaftrek (EIA), per 1-1-2016 verhoogd

Zonnepanelen komen eveneens in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek, ook wel de EIA genoemd. De fiscale aftrek bedraagt per 1-1-2016 58% (was 41,5%).
Een BV kan ongeveer 11,6 tot 14,5 % van de investering aan vennootschapsbelasting besparen. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan zelfs wel 30% besparen. Om voor de subsidie in aanmerking moet de minimale capaciteit 25 kW zijn (circa 100 zonnepanelen). Investeert u voor meer dan 25 kW aan zonnepanelen, dan wordt het bedrag dat in aanmerking komt voor EIA gemaximeerd op 1.200 euro per kW boven de 25 kW. Een investering in 40 kW zonnepanelen biedt dus 15 x 1.200 euro, ofwel 18.000 euro aftrek.
Het budget voor de EIA in 2016 bedraagt 161 miljoen euro.

Daarnaast is er een koppeling met asbestvervanging. Hierdoor is 75% vrije afschrijving op de panelen mogelijk. Voorwaarde is wel dat de asbestvervanging en plaatsing van zonnepanelen in een tijdsbestek van maximaal 3 maanden wordt uitgevoerd. Het hoeft niet om hetzelfde dak te gaan, maar de gebouwen moeten wel op dezelfde WOZ-beschikking vermeld staan. Daarnaast geldt een minimum kostenpost van 2.500 euro  voor de vervanging van asbest.

Asbesthoudende daken met zonnepanelen vervangen (MIA en VAMIL)

Heeft u een asbest dak, dan bestaan er nog eens extra subsidiemogelijkheden. Hiervoor is de zogenaamde Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) beschikbaar. De MIA bedraagt 36% fiscale aftrek, de MIA zelfs 75%. Hierbij moet wel voldaan worden aan bepaalde eisen. Raadpleeg hiervoor de MIA/VAMIL-voorwaarden van de belastingdienst.

 

SDE+ subsidie voor grote projecten

Bedrijven en non-profit organisaties kunnen gebruik maken van een interessante subsidie die jaarlijks wordt verstrekt op basis van de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt. Het gaat hierbij om de wat grotere projecten, vanaf 15.000 WP (vanaf ongeveer 60 zonnepanelen). De overheid vergoedt het verschil tussen de kosten van grijze stroom en groene stroom. Op onze pagina SDE subsidie 2017 zonnepanelen leest u alle informatie.