Hét onafhankelijke adviesplatform voor zonnepanelen
Gratis opbrengstscan
Marcel maakt uw opbrengstscan
Opbrengstcalculatie in kWh voor uw situatie - Max. 3 vergelijkende offertes (Voorbeeld.pdf)

SDE subsidie 2017 zonnepanelen

SDE subsidie 2017 is deze week bekendgemaakt dat er een verhoogd budget beschikbaar is gemaakt door Minister Kamp (Economische Zaken). Voor de SDE subsidie 2017 is maar liefst 12 miljard euro beschikbaar gesteld door de overheid. De SDE subsidie 2017 kan in twee ronden worden aangevraagd.

De eerste ronde om de zakelijke SDE subsidie 2017 aan te vragen in 2017 staat gepland van 7 maart 2017 tot en met 30 maar 2017. De tweede en laatste ronde van de SDE subsidie aanvraag staat gepland voor het najaar. Vóór 1 juni 2017 heeft de minister aangegeven de exacte datum voor het najaar bekend te maken. Voor beide subsidieronden zijn in dit geval 6 miljard euro beschikbaar.

sde-subsidie-2017

Fasering en vergoeding SDE subsidie 2017

Tevens heeft de overheid aangegeven dat de dat het maximum basis bedrag van €0,15 per kWh wordt verlaagd naar €0,13 per kWh. De reden hiervoor is dat de kostprijzen van zonnepanelen in afgelopen periode enigszins zijn gedaald.

De indeling van de voorjaarsronde is opgedeeld in drie fasen. Dit geldt ook voor de najaarsronde.

De voorjaarsronde ziet er als volgt uit;
Fase 1: 7 maart – maximale vergoeding fasebedrag elektriciteit: €0,09 per kWh
Fase 2: 13 maart – maximale vergoeding fasebedrag elektriciteit: €0,11 per kWh
Fase 3: 20 maart tot 30 maart – maximale vergoeding fasebedrag elektriciteit: €0,13 per kWh

Gratis eBrochure:

‘Basisbedragen SDE subsidie voorjaar 2017’

Wekelijks nuttige tips over zonnepanelen en
deze Gratis eBrochure in je mailbox:
Basisbedragen SDE subsidie voorjaar 2017

 

Randvoorwaarden SDE subsidie 2017

De randvoorwaarden voor de SDE subsidie 2017 zijn voor zonnepanelen helder gesteld. De SDE subsidie is alleen van toepassing voor grootverbruikeraansluitingen.
Voor kleinverbruikeraansluitingen zijn er o.a. de salderingsregeling, de EIA (energie-investeringsaftrek) en de EDS (energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties) beschikbaar.

 

Aanvragen SDE subsidie 2017

Voor het aanvragen van de 2017 SDE subsidie is het nodige aan papierwerk nodig. Zo moet u alle benodigde vergunningen en bijlagen bij aanvraag van de subsidie gereed hebben. Denk hierbij aan de volgende zaken;

  • eventueel verleende omgevingsvergunning alsmede de vergunningsaanvraag
  • haalbaarheidsstudie (download de PDF hieronder)
  • indien u geen eigenaar van de locatie bent, dan dient u een verklaring van de locatie-eigenaar bij te voegen dat deze toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de locatie voor zonne-energie
Gratis eBrochure:

‘Handleiding haalbaarheidstudie SDE subsidie’

Wekelijks nuttige tips over zonnepanelen en
deze Gratis eBrochure in je mailbox:
Handleiding haalbaarheidstudie SDE subsidie

 

Zonnepanelen.net en SDE subsidie 2017

Zonnepanelen.net is een onafhankelijk adviesbureau en kan u gedurende het gehele aanbestedingstraject bij de zakelijke aanschaf van zonnepanelen begeleiden. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact met ons op! Onze toegevoegde waarde resulteert in een hoger rendement op uw aanschaf.