Zonnepanelen.net Hét grootste vergelijk- en adviesplatform

Disclaimer

Disclaimer voor Power Leaf Group BV, handelend onder de handelsnaam Zonnepanelen.net

Power Leaf Group BV verleent je hierbij toegang tot www.zonnepanelen.net (“de Website”) en nodigt je uit het aangebodene te kopen of uzelf van informatie te voorzien.

Power Leaf Group BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud te kunnen aanpassen of onderdelen te kunnen verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Power Leaf Group BV spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Power Leaf Group BV.

Specifiek voor prijzen en testresultaten en informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Power Leaf Group BV.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Power Leaf Group BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Power Leaf Group BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.